Linux kan slå Windows NT

- Linux kan bli en alvorlig trussel mot Windows NT, skriver Jesse Berst i en kommentar i ZDNet Anchordesk. Men det er flere faktorer som foreløpig hindrer Linux fra å bli riktig stort.

Linux har i dag omtrent fem millioner brukere. Halvparten av disse har ifølge Inter@ctive Week kommet til det siste året. Til sammenlikning er det godt over 200 millioner Windows-brukere der ute. Selv om Windows fortsatt er totalt dominerende, mener Jesse Berst, redaktør i ZDNet AnchorDesk, det har skjedd flere hendelser i det siste som kan gi Linux ytterligere fart.

De hendelsene Berst nevner, er at Corel nå leverer Linux som operativsystemet for selskapets NetWinder NC, det faktum at Sun Microsystems nå støtter Linux som et alternativt operativsystem til selskapets UltraSPARC-plattform, samt at mange verdiskapende forhandlere og systemintegratorer har begynt å bruke Linux i prosjekter hos sine kunder, spesielt fordi de har tilgang til kildekoden.

Likevel mener Berst at dette bare er små skritt i riktig retning. Han mener det er flere hindere som må passeres for at Linux skal kunne konkurrere på tilnærmet lik linje med Windows NT.

  • Det første hinderet er høykvalitets teknisk support. Det er fortsatt risikabelt for store bedrifter å satse på Linux. Mange bedrifter føler behov å ha et fast kontaktpunkt for support, ikke en løs gruppe av frie programmerere. Derfor er det få IT-ansvarlige som tør satse på Linux i større organisasjoner. Tenkt om noe går galt! Da sitter den IT-ansvarlige igjen med hele ansvaret.

Likevel ser Berst på dette som det minste hinderet, det som er enklest å løse, og selskaper som Red Hat og Caldera tilbyr nå landsdekkende brukerstøtte i hvertfall i USA.

  • Hinder nummer to, ifølge Berst, er et typisk "høna-og-egget-problem". For at Linux skal bli skikkelig utbredt, må kjente applikasjoner flyttes til operativsystemet. Ifølge Berst går dette for tiden veldig sakte. Corel leverer nå WordPerfect for Linux og planlegger å utvikle en pakke med bedriftsapplikasjoner. Men de fleste andre programvarehusene vil ikke lage noe for Linux før det er tilstrekkelig etterspørsel. Samtidig vil det ikke bli nok etterspørsel før det er nok applikasjoner.
  • Det tredje og siste hinderet Berst ser for seg, er mangelen på et standard brukergrensesnitt. Han tror samtidig at dette er det største hinderet for at Linux skal konkurrere med Windows NT, fordi det bryter med prinsippene rundt Linux. Dette er ikke et teknisk spørsmål, men et spørsmål om få ekstremt individualistiske Linux-utviklere til å enes om en enkel standard. Mange av disse liker ikke engang tanken på å ha et grafisk brukergrensesnitt.

Berst kommer med et forslag om hvordan disse hinderne kan fjernes, en gang for alle. Supportproblemet løses ved at et stort, internasjonalt selskap, for eksempel IBM - som nylig begynte å levere frivare web-serveren Apache, begynner å levere og gi brukerstøtte for Linux. Et stort programvarehus, eksempelvis Oracle, lager Linux-versjoner av alle sine produkter. Og sist, men ikke minst, et konsortium av ledende programvareprodusenter velger et standard Linux brukergrensesnitt og oppretter en kompatibilitetslogo

Spørsmålet er da om dette er mulig. Berst tror det. Den eneste taperen ville bli Microsoft, som da ville måtte dele ut Windows NT gratis. De andre selskapene ville få større markedsandeler enn tidligere og mye goodwill fra Linux-brukerne.

Til toppen