Linux-klient blir prioritert produkt hos Novell

Novell er overbevist om at flere bedrifter vil satse på Linux-drevne PC-er de kommende tolv månedene.

Novell er overbevist om at flere bedrifter vil satse på Linux-drevne PC-er de kommende tolv månedene.

Linux-drevne PC-er som realitet i flere bedrifter de kommende tolv måneder er et budskap Novell har gjentatt med tyngde flere ganger siden nyttår. Selskapets toppsjef Jack Messman og nestsjef Chris Stone brukte mye tid på dette på LinuxWorld 2004 i januar, og greide å overbevise åpenkildekodemagasinet MozillaQuest.com om at de mener alvor (se artikkelen Novell Linux Dominates LinuxWorld 2004).

På den pågående samlingen BrainShare i Salt Lake City – med 6000 kunder over fem dager – har Stone gjentatt at "innen tolv måneder vil vi være vitne til utstrakt bruk av Linux på arbeidsbordet". Stone sa også at arbeidet med Linux-klienten har samme prioritet hos Novell som arbeidet med verktøy for ressursforvaltning, webtjenester, identitetsforvaltning og infrastrukturtjenester.

For noen uker siden kunne ZDnet Asia rapportere om utstrakt markedsarbeid fra Novell i Asia for å få til pilotprosjekter med Linux-klienter i flere bedrifter. Det ble oppgitt at en bedrift i Hongkong og en annen Malaysia er klare for slike prosjekter.

Novells ambisjon er å overbevise markedet om at det kan lønne seg å satse på Linux som system, ikke for alle PC-er, men for utvalgte brukergrupper. Det innebærer at man må samtidig tilby verktøy som gjør at driftssituasjonen ikke kompliseres av at man må forholde seg til ulike plattformer blant brukerne.

Ifølge analyseselskapet Gartner er det stor interesse blant bedrifter for å prøve ut øyer av Linux-brukere i praksis.

Det grunnleggende argumentet for Linux-klienter har hittil vært kostnader. I sin forhåndspropaganda anfører Novell også tekniske argumenter, i form av en tett integrasjon med tjenester på serversiden, altså prinsipielt sett det samme argumentet som Microsoft bruker for å ha Windows i både PC-er og servere. Ifølge ZDnet sa Novell-sjef Messman i sin innledning på BrainShare at det er nettopp "optimeringen av det som skjer mellom arbeidsbord og server som skaper vår merverdi".

Denne profileringen gjør Novell til konkurrent ikke bare av Microsoft, men også av Sun som satser på å få bedrifter over på sin Java Enterprise System på serversiden, og Java Desktop System på klientsiden.

Det som differensierer Novell fra Sun er at Novell ikke krever full overgang fra Windows, men tilbyr verktøy og tjenester for å gjøre heterogene miljøer regningssvarende og hensiktsmessige.

I fjor høst kom det utspill både fra analyseselskapet Gartner og fra en uavhengig gruppe amerikanske sikkerhetseksperter om at "monokultur" – organisasjoner der alle PC-er kjøres på samme plattform – i seg selv utgjør en sikkerhetsrisiko. Begge anbefaler store organisasjoner å blande Windows- med andre typer PC-er. Novell har ennå ikke tatt opp heterogenitet som positiv sikkerhetsfaktor, men det kommer nok.

For øvrig var Linus Torvalds med på podiet da Messman åpnet BrainShare. Torvalds unngikk å kommentere konkrete produkter, men sa at Novell "kan bli det neste store i Linux" og at "åpen kildekode er den perfekte måten å løse tekniske utfordringer".

Til toppen