Linux-klynger er Oracles våpen i Europa

Europa-sjef Sergio Giacoletto i Oracle strutter av optimisme. En av grunnene er samspillet med Linux på billige Intel-klynger.

Europa-sjef Sergio Giacoletto i Oracle strutter av optimisme. En av grunnene er samspillet med Linux på billige Intel-klynger.

Det går bedre for Oracle i Europa enn i USA, sa Europa-sjef Sergio Giacoletto til pressen på OracleWorld i København. Årsaken skal være mer varierte vilkår, mindre preg av dotcom og mindre avhengighet av telekom. Den allmenne infrastrukturen for Internett og trådløst samband er godt utviklet i Øst-Europa og Midt-Østen, mener Giacoletto, og disse områdene er i ferd med å ta igjen vestens forsprang. Også i Afrika er det lyspunkter.

- Vi gjør det svært godt i offentlig sektor og overfor de største mellomstore bedriftene, det vil si dem med årsomsetning mellom et par hundre millioner dollar og en milliard dollar. Vi gjør det spesielt godt innen applikasjoner.

Giacoletto tror de allmenne økonomiske betingelsene fortsatt vil være vanskelige i Europa i året framover. Han venter fortsatt tilbakegang i Oracles lisenssalg i Europa i kommende kvartal sammenliknet med i fjor.

- Vi kommer nok ikke tilbake til tosifret markedsvekst i løpet av de nærmeste to til tre årene.

Budskapet Giacoletto liker best å presentere overfor kundene i den nåværende situasjonen, er hvor mye man kan tjene på å samle sine Intel-servere i klynger, og kjøre dem under Linux med klyngevariantene av Oracles database og applikasjonsserver.

- Vi kjører en svært aggressiv prising i denne nisjen, og vi merker at vi er i ferd med å slå Microsoft. Når det gjelder databaser på Linux-plattformen, regner vi med å ha en markedsandel på mellom 46 og 47 prosent.

Oracle frykter ikke konkurransen fra gratisdatabaser som MySQL.

- Det vi erfarer, er at mange utvikler ting under MySQL, men erstatter det med Oracle ved overgangen til seriøs produksjon. Årsaken er at Oracle skalerer tilnærmet lineært. Er databaseserveren eller applikasjonsserveren i ferd med å overveldes av trafikken, for svak, setter du inn flere maskiner. Da løser du samtidig problemet med pålitelighet.

Pålitelighetsaspektet av Oracle på Linux-drevne klynger av Intel-maskiner ble demonstrert live på OracleWorld. Både applikasjonsservere og databaseservere ble fysisk slått av, uten at det hadde noen påvirkning på en pågående og stadig mer komplisert e-handelstransaksjon. Giacoletto mener at også andre hensyn teller for å velge Oracle framfor en gratis database.

- Er du i produksjon, og satser selskapet på en applikasjon, trenger du et seriøst selskap til å garantere databasen.

Oracle satser spesielt på offentlig sektor i EU, der det nå pågår en overgang til elektroniske tjenester i forvaltningen.

- Vi har fulgt opp 12 av de 13 prosessene som EU har definert, og vi har utarbeidet en spesiell utgave av vår finansapplikasjon, beregnet på det offentlige. Vi ser at i både Finland og Tyskland er det tatt initiativ for å satse på Linux i det offentlige. Det passer oss utmerket. Kombinasjonen av Oracle, Linux og Intel-servere kan gjøres svært tiltrekkende i både pris og ytelse.

Den pågående priskrigen mot både Microsoft og IBM frister ikke Oracle til overdrevne rabatter.

- Nå nærmer det seg slutten på kvartalet, og mange presser på for å få fullført avtaler. Men vi gir færre rabatter enn tidligere, og jeg har personlig utsatt avtaler der kunden ønsket en bedre deal enn jeg mente var hensiktsmessig for oss. Vi kommer til å fortsette arbeidet for mer konsekvent prising.

Giacoletto betrakter Microsoft som en trussel mot hele programvarebransjen.

- Microsoft identifiserer web-tjenester med .Net, i stedet for å anerkjenne at web-tjenester er en åpen standard. Det er et stort problem. Nå frykter vi blant annet at de vil bunte Passport med [nylig oppkjøpte] Navision, og kombinere det hele med .Net-baserte web-tjenester.

I forhold til i fjor, ser Oracles fiendebilde ut til å ha endret seg. For et år siden var alt skytset rettet mot IBM. Nå er situasjonen snudd, og det er Microsoft det advares mot. Trass i avvikende tall fra analytikerne, regner Oracle nærmest med å ha vunnet databasekrigen mot IBM.

- Det er vanskelig for analytikerne å finne ut hva som egentlig pågår. Innen Linux, Unix og Windows møter vi ikke DB2. Vår største forhandler er SAP, som ville brukt DB2 der det var mulig. Men 70 prosent av det de selger er Oracle, mens 30 prosent er DB2.

Også innen applikasjonstjenere føler Oracle seg på offensiven. Giacoletto siterer nye tall fra IDC som peker på en global markedsandel i 2001 på 12 prosent for Oracle, og 24 prosent for både IBM og BEA. Det innebærer en stor framgang for Oracle, og tilsvarende tilbakegang for IBM og BEA. Ifølge markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge, er denne tendensen enda mer markert her i landet.

Derfor er det nå viktigere for Oracle å rette skytset mot Microsoft, og propagandere for helheten med Linux og Java som alternativ til Microsoft og .Net, samtidig med at selskapet selvfølgelig opprettholder sine produkters støtte til Windows- og .Net-plattformen. Forbindelsene til åpne kildekodefellesskapet forsterkes gjennom handling, blant annet ved at det klyngede Linux-filsystemet som ble utviklet i samarbeid med Red Hat, nå distribueres som åpen kildekode.

Til toppen