JUSS OG SAMFUNN

Linux-kurs anmeldt for diskriminering

Linpro arrangerer gratis sommerkurs i Linux for kvinner, og blir dermed anmeldt til Likestillingsombudet.

13. juli 2005 - 11:03

Ved årets søkning til NTNU er det færre enn 10 kvinner blant de totalt 182 med datateknikk som førstevalg, og det er langt mellom IT-kvinner ute i bedriftene.

Som følge av lav kvinneandel i IT-bransjen, arrangerer Linux-aktøren Linpro gratis sommerkurs over åtte dager i Linux for kvinner.

Kursene koster normalt 26.000 kroner, men med en rabattert sommerpris koster sommerpakken 20.000 kroner. Kvinnelige kursdeltakere slipper derimot å betale.

Linpro har mottatt over 80 kurs-påmeldinger fra kvinner, tilsvarende 20 komplette kursløp. Kursene som tilbys er et utvalg av fire kurs fra Linpros standardkurs. Disse kan lede

frem til sertifisering LPI level 1 (LPI – Linux Professional Institute), som dokumentasjon på kompetanse.

    Les også:

- Det er alt for få kvinner i IT-bransjen. Flere kvinner vil gi bedre leveranser og høyere trivsel på arbeidsplassen, sier administrerende direktør Trond Heier til digi.no.

Han anslår kvinneandelen innen Linux og åpen programvare til å ligge godt under 10 prosent.

Tiltaket har satt sinnene i kok hos enkelte som har anmeldt saken til Likestillingsombudet.

Ombudet sier i brev av 5. juli til Linpro:

Etter hovedregel i § 3 er forskjellsbehandling mellom kvinner og menn forbudt. Loven åpner likevel for forskjellsbehandling som fremmer likestilling, §3a.

Likestillingsombudet tilføyer at det tidligere har åpnet for forskjellsbehandling i favør av kvinner og IT og ber nå om Linpros uttalelse av saken.

Det er mulig å søke etter Likestillingsombudets tidligere avgjørelser i IT-saker finnes på denne siden.

Administrerende direktør Trond Heier i Linpro svarer tilbake i brev at han ser på kvinneandelen i IT-bransjen som pinlig lav; tilstrekkelig ille til at Linpro kan oppfattes som likestillingsfiendtlige.

Linpro har i dag 35 ansatte teknologer, hvorav én kvinne, blant 47 ansatte.

Heier forklarer i brevet at kurset er rettet mot personer som allerede har en IT-faglig bakgrunn, og som normalt betales av arbeidsgiver.

«Våre egne erfaringer viser at kvinneutbredelsen innen segmentet er lavere enn i IKT-bransjen generelt. Vi har en hypotese om at dette skyldes en utbredt oppfatning om at man for å være kvalifisert til å arbeide med Linux og åpen programvare, må være spesielt teknologikyndig og ikke kan ha et liv utenom, sier Heier.

Gjennom kompetanseheving ønsker vi å spre et mer differensiert budskap om hvordan det er å jobbe med Linux og åpen programvare. I samsvar med likestillingslovens aktivitetsplikt ønsker vi derfor å iverksette tiltak som betyr noe, og har nylig lansert et internt prosjekt for rekruttering av kvinner.

I våre ordinære rekrutteringsrunder ligger andelen kvinnelige søkere rundt fem prosent, og så langt har avstanden i kompetanse opp til de som rangeres øverst vært stor. Vårt umiddelbare mål er minimum 10 prosent kvinneandel idet vi passerer 40 ansatte teknologer. Dette kan ikke påstås å være overambisiøst, men vi er bekymret over manglende tilgang på kvalifiserte kandidater.

Vi er ikke i tvil om at en bedre kjønnsfordeling i Linpro vil være forretningsmessig fordelaktig, og at Linpro vil bli en bedre leverandør og en mer attraktiv arbeidsgiver.», heter det i svaret fra Linpro til Likestillingsombudet.

Kurs og opplæring er et viktig forretningsområde for Linpro, som utgjør 10 prosent av selskapets omsetning.

Heier utfordrer samtidig andre bedrifter i bransjen til å komme med tiltak som betyr noe overfor kvinner.

- Rekrutteringen av kvinner til IKT-yrkene svikter, men vi kan ikke overlate ansvaret for dette til høyskoler og universiteter. Bedriftene må fremstå som mer attraktive arbeidsplasser, sier han til digi.no.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.