Linux-kurs anmeldt for diskriminering

Linpro arrangerer gratis sommerkurs i Linux for kvinner, og blir dermed anmeldt til Likestillingsombudet.

Linpro arrangerer gratis sommerkurs i Linux for kvinner, og blir dermed anmeldt til Likestillingsombudet.

Ved årets søkning til NTNU er det færre enn 10 kvinner blant de totalt 182 med datateknikk som førstevalg, og det er langt mellom IT-kvinner ute i bedriftene.

Som følge av lav kvinneandel i IT-bransjen, arrangerer Linux-aktøren Linpro gratis sommerkurs over åtte dager i Linux for kvinner.

Kursene koster normalt 26.000 kroner, men med en rabattert sommerpris koster sommerpakken 20.000 kroner. Kvinnelige kursdeltakere slipper derimot å betale.

Linpro har mottatt over 80 kurs-påmeldinger fra kvinner, tilsvarende 20 komplette kursløp. Kursene som tilbys er et utvalg av fire kurs fra Linpros standardkurs. Disse kan lede

frem til sertifisering LPI level 1 (LPI – Linux Professional Institute), som dokumentasjon på kompetanse.

    Les også:

- Det er alt for få kvinner i IT-bransjen. Flere kvinner vil gi bedre leveranser og høyere trivsel på arbeidsplassen, sier administrerende direktør Trond Heier til digi.no.

Han anslår kvinneandelen innen Linux og åpen programvare til å ligge godt under 10 prosent.

Tiltaket har satt sinnene i kok hos enkelte som har anmeldt saken til Likestillingsombudet.

Ombudet sier i brev av 5. juli til Linpro:

Etter hovedregel i § 3 er forskjellsbehandling mellom kvinner og menn forbudt. Loven åpner likevel for forskjellsbehandling som fremmer likestilling, §3a.

Likestillingsombudet tilføyer at det tidligere har åpnet for forskjellsbehandling i favør av kvinner og IT og ber nå om Linpros uttalelse av saken.

Det er mulig å søke etter Likestillingsombudets tidligere avgjørelser i IT-saker finnes på denne siden.

Administrerende direktør Trond Heier i Linpro svarer tilbake i brev at han ser på kvinneandelen i IT-bransjen som pinlig lav; tilstrekkelig ille til at Linpro kan oppfattes som likestillingsfiendtlige.

Linpro har i dag 35 ansatte teknologer, hvorav én kvinne, blant 47 ansatte.

Heier forklarer i brevet at kurset er rettet mot personer som allerede har en IT-faglig bakgrunn, og som normalt betales av arbeidsgiver.

«Våre egne erfaringer viser at kvinneutbredelsen innen segmentet er lavere enn i IKT-bransjen generelt. Vi har en hypotese om at dette skyldes en utbredt oppfatning om at man for å være kvalifisert til å arbeide med Linux og åpen programvare, må være spesielt teknologikyndig og ikke kan ha et liv utenom, sier Heier.

Gjennom kompetanseheving ønsker vi å spre et mer differensiert budskap om hvordan det er å jobbe med Linux og åpen programvare. I samsvar med likestillingslovens aktivitetsplikt ønsker vi derfor å iverksette tiltak som betyr noe, og har nylig lansert et internt prosjekt for rekruttering av kvinner.

I våre ordinære rekrutteringsrunder ligger andelen kvinnelige søkere rundt fem prosent, og så langt har avstanden i kompetanse opp til de som rangeres øverst vært stor. Vårt umiddelbare mål er minimum 10 prosent kvinneandel idet vi passerer 40 ansatte teknologer. Dette kan ikke påstås å være overambisiøst, men vi er bekymret over manglende tilgang på kvalifiserte kandidater.

Vi er ikke i tvil om at en bedre kjønnsfordeling i Linpro vil være forretningsmessig fordelaktig, og at Linpro vil bli en bedre leverandør og en mer attraktiv arbeidsgiver.», heter det i svaret fra Linpro til Likestillingsombudet.

Kurs og opplæring er et viktig forretningsområde for Linpro, som utgjør 10 prosent av selskapets omsetning.

Heier utfordrer samtidig andre bedrifter i bransjen til å komme med tiltak som betyr noe overfor kvinner.

- Rekrutteringen av kvinner til IKT-yrkene svikter, men vi kan ikke overlate ansvaret for dette til høyskoler og universiteter. Bedriftene må fremstå som mer attraktive arbeidsplasser, sier han til digi.no.

Til toppen