Linux må ta igjen den grønne bølgen

Toppmøtet til Linux Foundation ser en rekke forbedringer, blant annet innen strømsparing.

Linux må ta igjen den grønne bølgen

Fredag var siste dag i et tre dagers toppmøte for Linux-utviklere, organisert av Linux Foundation. Onsdag var åpen, men de to siste dagene var lukket for utenforstående. Noen få fagmedier, blant dem Information Week, har plukket opp en del av det som ble diskutert der.

    Les også:

Et tema som har opptatt møtet i liten grad, er Microsofts påstander om at det finnes Microsoft-kode i Linux-kjernen. Ingen av utviklerne følger at de har rappet kode fra Windows, og de fleste mener dessuten at Windows-kode hadde vært godt synlig dersom den hadde vært der. Microsoft har, som kjent, ikke villet si nøyaktig hvilke kodelinjer det dreier seg om.

Linux-kjernen er i rask utvikling, anslagsvis 2000 nye kodelinjer per dag, og nye oppdateringer slippes annenhver eller tredje hver måned. Møtet konstaterte at denne høye utviklingstakten innebærer en risiko, fordi ny funksjonalitet legges til raskere enn koden kan testes for stabilitet og for kompatibilitet med eldre programvare.

En representant for Motorola sa at 60 prosent av selskapets mobiltelefoner i løpet av kort tid vil bruke en variant av dedikert Linux. Hun oppfordrer utviklerne av mobil Linux til å samordne bedre: Det er for mange varianter i dag, og det går ut over applikasjonsutviklingen.

Utviklerne av Linux-kjernen ble også oppfordret til å ta strømsparing mer på alvor. Produsenter av Linux-basert utstyr ønsker funksjoner som kan styres mer detaljert, blant annet slik at mer maskinvare kan settes helt eller delvis ute av spill når den ikke er i bruk.

Kjerne-ansvarlig Andrew Morton svarte at Linux har kommet på etterskudd i forhold til den grønne bølgen, og at de må komme over i et annet tankesett enn at IT-apparater må være enten helt på eller helt av.

Et annet område der Linux-utviklerne må endre tankesett, gjelder brukervennlighet.

Brukerrepresentantene på møtet framholdt at Linux-utviklerne er for opptatt av det teknologiske, og for lite opptatt av hvilken verdi nye løsninger har for brukerne. De ble oppfordret til å skjele til Microsoft og Apple som begge har gjort mye arbeid innen brukervennlighet.

I visse miljøer er det et behov for en sanntidsversjon av Linux: Det gjelder innen overvåking i helsesektoren og i industrien, der IT-systemer må kunne reagere svært raskt på endringer i henholdsvis pasienttilstand og for eksempel temperatur og trykksvingninger i en produksjonsprosess. Det gjelder også innen bank og finans, der man ser for seg systemer som i løpet av brøkdeler av et sekund vil kunne ikke bare reagere på for eksempel prisendringer, men også automatisk plassere og gjennomføre kjøp innenfor den samme brøkdelen av et sekund.