Linux-opprør mot utkast til ny lisens

Linus Torvalds får sin støtte i sin motstand mot utkastet til ny GPL-lisens for åpen kildekode.

Linux-opprør mot utkast til ny lisens

Linus Torvalds får sin støtte i sin motstand mot utkastet til ny GPL-lisens for åpen kildekode.

Linus Torvalds har tidligere stilt seg kritisk til den nye utgaven av åpen kildekodelisensen GPL. Nå får han støtte av resten av kjerneutviklerne.

    Les også:

GPL (General Public License) er en lisensavtale som benyttes av mange utviklere som deler ut sin kildekode som andre kan gjøre nesten hva de vil med. Den kjennetegnes ved en betingelse som sier at de som velger å benytte kildekoden de har mottatt også må dele sine eventuelle egne endringer og utvidelser, under samme lisens.

Free Software Foundation med Richard Stallman i spissen jobber for å modernisere GPL, blant annet for å håndtere problematikken rundt programvarepatenter og håndtering av digital opphavsrett, altså DRM (Digital Rights Management).

Linus Torvalds mener utkastet til ny GPL er en upassende forlenging av rekkevidden utover programvaren. Han mener at GPL ikke har noe med å legge begrensninger for maskinvaren som programvaren kjører på.

Torvalds gikk på et tidlig tidspunkt hardt ut mot den reviderte utgaven. Det fikk han en del kritikk for og derfor sørget han for å få gjort en undersøkelse blant kernel-utviklerne. Resultatene av den ble annonsert denne uken på en e-postliste for kernel-utviklerne.

- Jeg tror at mange på utsiden mente at jeg sto alene i saken, etter at jeg offentliggjorde at jeg ikke var en stor fan av GPL versjon 3, skrev Torvalds i et online innlegg, ifølge CNet News.

Av 29 kernel-utviklere, så betegnet 28 den nye GPL versjonen som dårligere enn den nåværende. På en skala fra –3 til +3, hvor 0 er nøytralt, var snittet blant disse utviklerne –2.

I tillegg gikk ti av Linux-utviklerne som deltok i spørreundersøkelsen ut med et dokument på fredag der de advarer mot farene for en balkanisering av åpen kildekode-miljøet.

– Denne balkaniseringen kan potensielt påføre massiv skade på vårt økosystem og sette selve overlevelsen av åpen kildekode i fare. Vi ber derfor Free Software Foundation om å revurdere konsekvensene av sine handlinger og ber dem skrinlegge GPL versjon 3 prosessen før det er for sent, skrev de blant annet i dokumentet The Dangers and Problems with GPLv3.

Linus Torvalds er fornøyd med at han får støtte for sine synspunkter.

– Selv om jeg personlig mente at det var temmelig klart at versjon 2 av GPL var den beste lisensen for Linux-kjernen, så ville jeg ikke bare bero på min egen personlige mening. Dersom resultatet hadde vært annerledes, ville jeg sannsynligvis ha måttet tatt en seriøs revurdering av mitt standpunkt, sier Torvalds til Cnet News.

At så mange av de mest anerkjente åpen kildekodeutviklerne er negativ til endringsforslagene er et stort tilbakeslag for Stallmann og de andre i Free Software Foundation.

– Jeg vil tro at GPL versjon 3 er så å si død som en generell lisens på det nåværende tidspunkt, sier Gordon Haff, analytiker i Illuminata til CNet News.

Til toppen