Linux-prosjekt får 200.000 av Clemet

Det såkalte Skolelinux-prosjektet skal lage en superenkel Linux-CD. Arbeidet har åpenbart imponert Kristin Clemet, hun vil utrede besparelsene.

Det såkalte Skolelinux-prosjektet skal lage en superenkel Linux-CD. Arbeidet har åpenbart imponert Kristin Clemet, hun vil utrede besparelsene.

Arbeidet med å forsyne norske skoler og alle andre interesserte brukere med norsk og brukervennlig Linux-programvare begynner å få fart. Det såkalte Skolelinux-prosjektet har overraskende fått pengestøtte av Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet. Knut Yrvin og de andre utviklerne har fått 200.000 til et forprosjekt for å rulle ut Linux til skoler og elever. For Kristin Clemet er kjent som en tilhenger av konkurranse og lave offentlige kostnader. Skolelinux er et samarbeid mellom en gruppe på 40-50 norske frivillige programmerere som har påtatt seg to oppgaver. Den ene er å lage bokmål og nynorsk-versjoner av en rekke programvarepakker for Linux, blant annet kontorprogramvare-samlingen KOffice og Staroffice. Den andre jobben er å lage en CD-plate med svært forenklede installasjonsrutiner, noe som trolig er den største bremsen for bruk av Linux på PC-er i dag. Les mer om på nettsidene til Skolelinux.


CD-platen skal la lærere sette opp filserver, installere Linux på PC-er og administrere kontoer og tilgang for elevene. Leder for prosjektet, Knut Yrvin, forteller at de 200.000 kronene skal brukes til et forprosjekt som har som mål å rulle ut Linux i skoleverket.

- Dette viser at det finnes politisk vilje til å utrede IT-messige alternativer til skoleverket. Fri programvare på norsk er viktig da elever i minst 117 kommuner mangler brukerprogram på begge målformer. Videre kan hver skole spare rundt 100.000 kroner i året på bruk av fri programvare, hevder Yrvin. Totalt kan norske skoler spare i underkant av 200 millioner i året ved bruk av fri programvare.

Fra før av får prosjektet støtte fra blant annet IBM Norge.

Bevilgningen fra Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet skal sikre en realistisk finansiering av et forprosjekt til Skolelinux. Dette forprosjektet skal utrede gevinst/tap-analyse, videre utviklingsarbeide, behov for støtte fra Norsk Språkråd og behov for penger til å skrive lærebok og driftshåndbok for lærere. I tillegg skal kostnader forbundet med utrulling i skolene vurderes.

Til toppen