Linux-prosjekt for rimelige lagringsnett

Lagringsindustrien har IT-bransjens beste marginer og høyeste vekstrate. Prosjektet LinuxDisk for rimelige lagringsnett kan bringe den ned på jorda.

Lagringsindustrien har IT-bransjens beste marginer og høyeste vekstrate. Prosjektet LinuxDisk for rimelige lagringsnett kan bringe den ned på jorda.

Prosjektet er beskrevet på forumet SourceForge for åpen kildekode. Det ledes av Peter J. Braam fra selskapet Mountain View Data som har flere utviklingsprosjekter innen Linux, filsystemer og lagring, blant annet det distribuerte filsystemet InterMezzo, og det klyngede filsystemet Lustre (sammensatt av Linux og cluster).

Prosjektet ble kunngjort i september i fjor, og er helt i startfasen. Målet er å utvikle alle verktøyene som trengs for å bygge Linux-baserte lagringsnett, inklusiv driftsverktøy. Den første milepælen er å lage et stykke programvare som får en standard flat Intel-basert server til å se ut som en lagringskontroller med et SCSI- eller Fiber Channel-grensesnitt mot omverdenen. Når dette realiseres, vil du kunne samle servere i et rack slik at resten av systemet betrakter dem som én lagringsenhet fordelt på flere virtuelle enheter. Dermed har du i praksis et lavpris lagringsnett. At det vil være konkurransedyktig i pris og kapasitet kan betraktes som innlysende. Driftssikkerhet og ytelse må vurderes i praksis. Slår LinuxDisk til, kan økonomien i lagringsbransjen, der man hittil har brukt dyr programvare til å heve lønnsomheten, endres drastisk.

På sikt peker dette på muligheten for å bygge opp Linux-baserte datasentraler med standard lavpris maskinvare. Linux-baserte datasentraler tegner til å bli et viktig tema på den pågående LinuxWorld-konferansen i New York. Intels arkitekturansvarlige William Swope sa i et intervju med Computer Reseller News før åpningen at hans hovedtale ville fokusere nettopp på dette temaet.

LinuxDisk-prosjektet håper å kunne presentere driftssikker kode innen utgangen av året.

Til toppen