Linux senket NT og Digitals Unix i Titanic-film

Digital Domain kjøpte 105 Alpha-maskiner da de tok på seg oppgaven med å framstille alle de databearbeide bildene til filmen Titanic. Til å drive dem vurderte de både NT og Digitals Unix. Valget ble gratissystemet Linux.

Digital Domain kjøpte 105 Alpha-maskiner da de tok på seg oppgaven med å framstille alle de databearbeide bildene til filmen Titanic. Til å drive dem vurderte de både NT og Digitals Unix. Valget ble gratissystemet Linux.

Datateknologi har gjort det mulig å generere de utrolige sekvensene i filmen Titanic. Mye av vannet som renner gjennom interiørene er helt og holdent datagenerert. Maskinrommet ble rekonstruert som kulisse i bare en tredels størrelse. Likevel viser filmen sekvenser der personer opptrer der i full størrelse: Rom og folk er filmet for seg, og bildene er siden slått sammen ved hjelp av digitale teknikker.

Alpha-produsenten Digital Equipment Corporation, kjent i dataverden som Digital, opplyser at Digital Domain er en av en rekke studioer som har gått over til Alpha-basert maskineri når effekter, filmede kulisser og vanlige opptak skal samkjøres for å lage dramatisk og realistisk film. Andre er Santa Barbara Studios, Threshold Entertainment, Area 51, indimension3, Mass Illusions, Cinesite og Netter Digital.

Digital Domain har tidligere sørget for visuelle effekter til blant andre Apollo 13, Dante's Peak og The Fifth Element. Dataparken er imponerende. Selskapet opplyser at til arbeidet med Titanic ble det benyttet 350 prosessorer fra Silicon Graphics, 200 Alpha-maskiner og 5 terabytes disk, knyttet sammen av et nettverk på 100 Mbps eller raskere. 160 Alpha-maskiner ble kjøpt spesielt for å greie oppgaven med Titanic.

Silicon Graphics-maskineriet er grunnstammen i oppbyggingen av modellene og sekvensene. De genererer materiale som så må prosesseres på løpende bånd for å framstille bildene som utgjør selve filmen. Hvert sekund på film består av 24 svært høyoppløselige bilder som skal "renderes" - det vil si at farge og lysstyrke i hvert punkt skal beregnes med utgangspunkt i den bakenforliggende modellen, lyssettinger, filmede sekvenser, filmede kulisser osv. Det er 105 av Alpha-maskinene ble brukt (de andre, under NT, ble brukt til forefallende arbeid, blant annet som tjenere).

Alpha ble valgt fordi de kombinerte på en priseffektiv måte store mengder minne og høy ytelse i nettverket. Valget av operativsystem til rendering-oppgaven bød på vanskelige utfordringer, forteller Daryll Strauss i Linux Journal.

Windows NT ble avvist dels av tekniske grunner, dels fordi den nødvendige programvaren ikke var tilgjengelig. Digitals egen Unix var bedre tilpasset teknisk og kunne kjøre programvaren, men hadde likevel visse mangler, blant annet i forhold til det store antall brukere på nettet og det kompliserte lagringssystemet til Digital Domain. Et viktig minus var også dårlig kommunikasjon med de mange NT-tjenerne i nettet.

Digitals Unix viktigste ulempe ble imidlertid vurdert til å være lisensutgiftene knyttet til operativsystemet. Besparelsen ved å bruke det lisensfrie Linux beskrives som "avgjørende".

Ved utprøvingen av Linux (Red Hat 4.1) viste det seg at programvaren skrevet for Digital Unix lot seg tilpasse forholdsvis enkelt, og at Linux ellers lot seg tilpasse til å håndtere de øvrige utfordringene i nettverket. Ulempen var at en ingeniør måtte vies Linux på heltid, for å installere systemet, utarbeide noen "patcher" og utføre annet spesialarabeid. Kostnadene dette krevde, ble langt mer enn oppveid av innsparingen på lisenssiden.

Fra tidlig juni til slutten av august i fjor arbeidet de 105 Linux-Alpha-ene døgnet rundt for å framstille over 300.000 bilder - nok til nesten tre og en halv timer med film. Ytelsen beskrives som 3,5 ganger så rask som det studioet oppnådde når Silicon Graphics-maskiner ble satt til tilsvarende oppgaver. (Tenk da at 3,5 ganger tre måneder gir en forsinkelse på over et halvt år!)

Digital Domain opplyser at Alpha Linux siden har utviklet seg med deres og med andres bidrag, og at de akter å holde seg til systemet for liknende oppgaver i tiden framover.

Til toppen