Linux-trollet SCO er tilbake på banen

En ankeinstans krever ny rettssak for å avgjøre hvem som eier Unix.

Linux-trollet SCO er tilbake på banen

En ankeinstans krever ny rettssak for å avgjøre hvem som eier Unix.

SCO Group, selskapet som i sin tid prøvde å innkassere lisenspenger fra bedrifter som brukte Linux, har fått delvis medhold i en ankeinstans. En avgjørelse i går i 10th US Circuit Court of Appeals opphever en kjennelse fra august 2007 som slo fast at fortsatt Novell har opphavsrett til koden til operativsystemet Unix.

Ankeinstansen sier kjennelsen fra 2007 ble avgjort på et utilstrekkelig grunnlag, og krever følgelig at det må gjennomføres en skikkelig rettssak for å finne ut hvem av SCO og Novell som faktisk eier Unix.

Ifølge SCO Group inneholder Linux kode som er hentet direkte fra Unix. Følgelig må Linux betraktes som en delvis piratkopi av Unix, ifølge SCO. Dette juridiske resonnement begrunner SCOs krav om lisenspenger fra Linux-brukere, og for erstatningskrav i milliardklassen mot Novell og IBM, som SCO beskylder for å ha distribuert piratkopiert kode.

Kjennelsen i 2007 som ga Novell opphavsrett til Unix, gjorde det umulig for SCO å videreføre søksmålene mot IBM og Novell. Selskapet har operert under konkursvern de to siste årene.

Toppsjef Darl McBride sier SCO nå ser en mulighet til å gjenoppta både søksmålene og den øvrige virksomheten. I det siste ligger det en antydning om å fortsette å presse Linux-brukere for lisenspenger. Annen forretningsmodell har SCO trolig ikke.

Nyhetsbyråene har ikke lykkes i å innhente kommentarer fra Novell og IBM.

    Les også:

Til toppen