Linux trues av mulig opphavsrettssøksmål

UnitedLinux-medlemmet SCO Group har hyrt en kjent advokat for å utrede hvorvidt Linux bryter med selskapets nedarvede opphavsrett.

UnitedLinux-medlemmet SCO Group har hyrt en kjent advokat for å utrede hvorvidt Linux bryter med selskapets nedarvede opphavsrett.

I fjor høst skiftet Caldera International, som nettopp hadde stiftet alliansen UnitedLinux sammen med blant andre SuSE og TurboLinux navn til SCO Group. SCO-navnet (opprinnelig Santa Cruz Operation) knyttes til en tidligere distributør av Unix for Intel-prosessorer. Gjennom en komplisert prosess hadde Caldera overtatt både denne distribusjonen og rettighetene som var knyttet til den, blant andre opphavsretten til utviklingsarbeidet gjennomført av Bell Labs på 1970- og 1980-tallet, og som er både juridisk og på andre måter anerkjent som opphavet til Unix.

Hittil har "alle" gått ut fra at Linux ikke bygger på opphavsrettsbeskyttet materiale.

Ledelsen i SCO Group er ikke så sikker på dette, og har hyrt firmaet til advokatkjendisen David Boies til å utrede saken. Boies var ledende jurist i USAs justisdepartement mens Bill Clinton var president, og ledet an i monopolsøksmålet mot Microsoft.

Det er en interessant utvikling at den ivrigste Microsoft-jegeren av alle, nå tar opp jakten på Linux. Det kan gjenspeile at de kommersielle interessene som støttet opp om monopolsøksmålet mot Microsoft, også er svært bekymret for utbredelsen av åpen kildekode.

Utredningen kan motivere et senere søksmål mot Linux-brukere, med krav om kompensasjon for misbruk av opphavsrettsbeskyttet materiale, og med krav om lisens for framtidig bruk av Linux.

Linux distribueres i dag som åpen kildekode, og lisensen er gratis. Kommersielle distributører kan bare ta seg betalt for å dekke omkostninger knyttet til produksjon av distribusjons-CD-er, for egne tilføyelser eller endring av koden, og for support.

Til toppen