- Linux vil knuse Microsoft

Linus Torvalds (mannen bak Linux) og Bill Gates talte til hver sin menighet på Comdex Spring i Chicago. Torvalds snakket om å knuse Microsoft, mens Gates var taus om sin antikommersielle rival.

Linus Torvalds (mannen bak Linux) og Bill Gates talte til hver sin menighet på Comdex Spring i Chicago. Torvalds snakket om å knuse Microsoft, mens Gates var taus om sin antikommersielle rival.

Linux har egen paviljong på utstillingen, og er gjenstand for masse interesse. Gates og Torvalds talte i hvert sitt auditorium, begge fylt til randen. Torvalds var den aggressive og uformelle, mens Gates snakket med nyvunnen beskjedenhet om Windows og atter Windows. Særlig Torvalds' show bar preg av menighetens offensive entusiasme og trang til å latterliggjøre fienden. I motsetning til i fjor, da Windows 98 gikk i blåskjermmodus under en USB-demonstrasjon, greide Gates seg uten tekniske problemer. Men da lyset gikk under Torvalds' presentasjon, var det selvfølgelig Windows 2000 som fikk skylda.

Torvalds ga til kjenne sin skuffelse over Java, som han mener Sun har "forkludret". Han tegnet et bredt bilde av Linux, og pekte på hvordan systemet har bevist sin funksjonsdyktighet i alt fra Palm Pilot til superdatamaskiner. Linux kan allerede kjøres på 64 biters prosessorene Alpha og UltraSparc fra henholdsvis Compaq og Sun. En versjon for Merced regnes å være klar samtidig med at Intels 64 biters prosessor når markedet.

Målet med Linux er å tilby et operativsystem som er tilgjengelig overalt for alt brukeren trenger det til. Systemet har framgang fordi Windows ikke er bra nok, forklarte Torvalds. Tallet på brukere har vokst fra én i 1991 - Torvalds selv - til over sju millioner i dag. Med det siget Linux nå har i markedet, med stigende støtte fra etablerte maskin- og programvareleverandører som IBM, Dell, SAP og Compaq, venter Torvalds at Linux vil ta over Windows' status som verdens mest populære operativsystem. Han tror til og med at Microsoft vil måtte porte Office-suiten til Linux.

- Det vil skje til slutt, fordi vi vil knuse dem, sa han.

Mange frykter at Linux vil fragmenteres i gjensidig inkompatible utgaver. Torvalds ga to grunner til at dette ikke vil skje. Den første er at Linux-lisensen tvinger alle som forbedrer systemet til å gjøre forbedringene tilgjengelige for alle andre. Den andre grunnen ligger i hans tillit til at Linux-fellesskapet vil stå ved sin anerkjennelse av at en fragmentering ville være helt ødeleggende.

Torvalds tok ikke opp problemene som fem rivaliserende grafiske brukergrensesnitt kan medføre, et argument Gates liker å bruke for å nedtone den utfordringen han ellers anerkjenner i Linux.

Torvalds' innledning ble fulgt opp av en paneldiskusjon mellom sjefene for ledende Linux-selskaper. Konkurrentene var preget av gemyttlig entusiasme. Larry Augustin i VA Research spådde at Linux vil passere NT i løpet av 1999 og bli verdens fremste tjenersystem. Ransom Love i Caldera betonet Linux' framtid innen netcomputere (NC-er) og andre Internett-orienterte forbrukervarer. Flere i panelet innrømmet at systemet fortsatt mangler brukervennlighet, og at dette kan bremse Linux' videre vekst.

I et intervju med ZDnet etter sin presentasjon, innrømmet Torvalds at blant alle Linux-distribusjonen, foretrekker han dem til henholdsvis Red Hat og SuSe.

Til toppen