Linux vokser med 5500 kodelinjer hver dag

Endringene i Linux-kjernen skjer med en forrykende fart.

Linux vokser med 5500 kodelinjer hver dag

Endringene i Linux-kjernen skjer med en forrykende fart.

Linux-kjernen har de siste årene fått langt mer omfattende støtte for maskinvare - så omfattende at Linux-oppfinneren, Linus Torvalds, har gått ut og kalt den «kjempemessig og oppblåst». Han mener likevel at utviklingen er uunngåelig. Noe av problemet er knyttet til at Linux-kjernen også støtter svært gammel maskinvare, som kun sporadisk blir brukt.

Nettstedet howsoftwareisbuilt.com har intervjuet Greg Kroah-Hartman, en Novell-ansatt utvikler som har jobbet med Linux-kjerner i ti år. I intervjuet forteller han mye om hvordan utviklingen av Linux-kjernen foregår i dag. Mest oppsiktsvekkende er det tempoet det gjøres endringer i.

- Jeg slo det akkurat opp, og vi legger til 11.000 linjer, fjerner 5500 linjer og endrer 2200 linjer hver eneste dag. Femti prosent av endringene skjer i driverne, og fem prosent skjer i den sentrale kjernen, forteller Kroah-Hartman.

Han forteller at arbeidet nå flere bidrar til Linux-kjernen enn tidligere.

- For eksempel, når det gjaldt utviklingen av 2.5/2.6-kjernen, som tok omkring to år, gjorde 30 prosent av utviklerne 80 prosent av arbeidet. Nå utfører de 30 ledende utviklerne 30 prosent av arbeidet. Det rene antallet utviklere har også økt. Vi drev på med noen hundre utviklere, og nå holder vi på med noen tusen.

Han forteller at selv om mange fortsatt bidrar på frivillig basis, blir 75 til 80 prosent av arbeidet gjort av folk som blir betalt for å gjøre det.

Når det gjelder problemet med drivere som knapt brukes lenger, så forteller Kroah-Hartman at man planlegger å flytte gamle drivere, som man er ganske sikre på at ikke lenger bruker, over i et oppsamlingslager. Der vil koden bli værende i omtrent ett år, og dersom ingen klager, vil den bli slettet.

    Les også:

Til toppen