Lisberg ber om utsettelse

TV3s administrerende direktør i Norge, Kalle Lisberg, sier til digi:media at kanalen ser medieforvaltningens rapport som udramatisk. Han har likevel bedt om utsettelse til mai.

TV3s administrerende direktør i Norge, Kalle Lisberg, sier til digi:media at kanalen ser medieforvaltningens rapport som udramatisk. Han har likevel bedt om utsettelse til mai.

- Akkurat nå kan jeg bare si at vi har mottatt brevet fra Statens Medieforvaltning, sier Lisberg til digi:media.

Videre sier han at kanalen har til hensikt å etterleve medieforvaltningens ankepunkter, dersom det viser seg at kanalen virkelig har brutt det internasjonale regelverket. Han har imidlertid bedt om utsettelse for å svare forvaltningen, slik at selskapets advokater i London får vurdert rapporten først.

- TV3 har tidligere blitt kritisert for å bryte mot det norske regelverket, men dere har da vist til at sendingene har fulgt det internasjonale regelverket. Er det problematisk for dere dersom det nå viser seg at dere har forbrutt dere mot dette?

- Nei, jeg ser ikke på dette med stor dramatikk. Vi tror ikke at vi bryter mot noe regelverk, men det er klart at det er visse ting i rapporten som er diskutable. Eksempelvis mengden av reklame i programmer ser vi først i ettertid. Har vi forbrutt oss mot regelverket vil vi imidlertid rette oss etter dette, sier Lisberg.

- Noe av det dere tidligere har fått mest kritikk for her hjemme, er brudd på reglene for reklame rettet mot barn. Ser du det ikke som problematisk dersom dere nå også bryter mot de internasjonale reklamereglene om reklame i barneprogrammer?

- Nei, jeg ser ikke noe... nei. Nei, det gjør jeg ikke.

Til toppen