Lisensbetalerne støtter digital-satsing

Britiske lisensbetalere gir bred tilslutning til statskringkasteren BBCs planlagte digitalsatsing på radio og TV.

Britiske lisensbetalere gir bred tilslutning til statskringkasteren BBCs planlagte digitalsatsing på radio og TV.

BBC ville vite hva seerne og lisensbetalerne synes statskringkasteren skal satse på i den digitale framtiden og fikk dermed utført en brukerundersøkelse. Informasjonen fra lisensbetalerne ble hentet inn gjennom spørreskjema sendt ut som direktereklame og på nettet i perioden september - oktober i år.

Av et publikumspotensial på 34 millioner personer, kom det inn 5.378 svar. De fleste svar kom inn gjennom nettet. Nesten dobbelt så mange valgte å svare via nettet i stedet for å besvare papirskjemaet i DM-utsendelsen.

I BBCs statutter er det nedfelt at det skal utføres brukerundersøkelser før nye tjenester innføres. Derfor ble det i 1997 gjennomført en brukerundersøkelse som gikk på digitale TV-tjenester, og i 1998 en undersøkelse på statskringkasterens nettbaserte tjenester.

Denne gangen var det de utvidede digitale tjenestene som skulle ut "på høring". Av nye elementer finner vi blant annet:

  • Interaktivt innhold for de digitale TV-kanalene skal samles under navnet BBC Knowledge,
  • En ny BBC-kanal for de minste barna,
  • En nettbasert tjeneste for skoler,
  • Nye digitale radiokanaler for å tiltrekke seg flere kulturer og interessegrupper,
  • Skreddersydde digitale og nettbaserte tjenester for Skottland, Wales og Nord-Irland,
  • Utvidet dekning av EU-parlamentet på kanalen BBC Parliament.

Hele 86 prosent av respondentene mener at det "veldig viktig" at BBC beholder sin brede programdekning.

Utviklingen av BBC Knowledge støttes av 79 prosent av de som har svart på undersøkelsen. Blant hjem med barn i huset støtter 65 prosent av de spurte opprettelsen av en egen TV-kanal for de minste barna, mot 57 prosent blant respondentene generelt.

Nye digitale radiokanaler som i større grad blir spesialisert for enkeltgrupper støttes av 74 prosent.

Til toppen