- Lisenser handler ikke om å være truende

Suns åpen kildekode-sjef mener at mange IT-selskaper har feil syn på programvarelisenser.

- Lisenser handler ikke om å være truende

Suns åpen kildekode-sjef mener at mange IT-selskaper har feil syn på programvarelisenser.

Sun sjef for åpen kildekode, britiske Simon Phipps, snakket om åpen kilde-lisenser i sin tale under den andre dagen av Go Open-konferansen i Oslo denne uken.

- Hvem har noen sinne egentlig ønsket å kjøpe en programvarelisens?, spør han.

- Kanskje det egentlig hadde billigere å få noen til å bygge løsningene for deg? Fri programvare handler om frihet til å gjøre det selv.

Sun har begynt å satse på abonnementer i stedet. Dette betyr at kundene fritt kan laste ned og bruke programvare, men kan – dersom de vil – abonnere på tjenester som support, feilløsning og oppgraderbarhet.

Phipps forteller at Sun ikke er spesielt opptatt av en spesifikk type fri programvare, men er involvert i omtrent 750 ulike prosjekter, som strekker seg fra selskapets eget OpenSolaris til Firefox. Men Phipps sier Sun på ingen måte er alene om delta på denne måten.

Sun bruker selv programvaren til å bygge komplette systemer.

Det første åpen kildeprosjektet Sun var involvert i, var BSD. Dette skjedde i 1982 og Sun leverte BSD med hyllevare

- Åpen kildeprogramvare endrer programvaremarkedet fordi du kan plukke de løsningene du vil, uten barrierer eller begrensninger på grunn av underleverandører.

I åpen kildekodeverdenen skal ikke programvarelisensene fungere som en begrensning. Phipps viser til den amerikanske jussprofessoren Eben Moglen, som er formann for Software Freedom Law Center. Moglen sier at en åpen kildelisens er konstitusjonen for et felles skap.

- Valget av lisens avhenger av hvilket fellesskap du som utvikler eller programvareleverandør ønsker å være med i. Man velger ikke lisens ut fra hva man ønsker å hente ut av fellesskapet, sier Phipps, som mener man må hjelpe bedrifter med å forstå at lisenser ikke handler om å være truende.

I deler av verden som ofte betegnes som ny markeder, er åpen kildekode på full fart inn. Brasil har ifølge Phipps et stort og entusiastisk miljø med programvareutviklere, og myndighetene har satt det som et uttalt mål at penger brukt på programvare skal gå til brasilianske utviklere og selskaper.

Kina har på sin side som mål å bli en nettoleverandør av fri programvare, i stedet for å være en nettoforbruker, som i dag.

Men også i dag bruker mange av oss åpen kildekode, kanskje uten å vite om det. Selv Windows inkluderer elementer som er åpen kildekode, blant annet hentet fra BSD.

- Gartner sa for ikke lenge siden at innen 2012 vil minst 70 prosent av all kommersiell programvare inneholde elementer av åpen kildekode. Dette er nå blitt oppjuster til 90 prosent, noe som er et høyt tall, særlig med tanke på at Gartner er notorisk konservative, sier Phipps.

Til toppen