Listen over økonomi-systemer krymper

En rekke økonomisystemer er i ferd med å dø. Her er de overlevende og vinnerne i det norske markedet:

Analytiker og studierektor på BI, Bo Hjort Christensen, har fulgt det norske markedet for økonomisystemer i mange år. Tidligere talt han opp en listen på over 100 leverandører, men de siste årene er antall aktører redusert dramatisk.

Det er mange faktorer som har bidratt. De viktigste dårlige tider og teknologiske krav - svært mange levernadører har ikke klart å videreutvikle sine løsninger og markedsføre dem. De svakeste har det bare blitt stille rundt, mens andre har blitt kjøpt opp.

Særlig Visma har kjøpt opp rekke aktører, blant annet Micro80 og SPCS.

I sin årlige oppdaterte rapport "Moderne Økonomisystemer" (600 sider) har økonomisystem-analytikeren laget et meget interessant lysbilde: "Utbredelse i Norge" er Hjort-Christensens list over hvilke leverandører han nå mener er levende alternativer som videreutvikles lengre.

Han vil ikke utpeke hvilke leverandører som ikke står på listen - altså hvilke produkter som er på vei ut av markedet. Men noen aktører mangler klart - ikke overraskende er for eksempel Formula Open Soft-produktene utelatt.

Listen kunne trolig vært krympet dramatisk hvis du er en stort eller mellomstort selskapet. Hjort-Christensen understreker at markedet dreier seg mot leverandører som har ferdig sammensydde ERP-samlinger.

I tillegg mener Hjort-Christensen at kundene nå er veldig opptatt av leverandørenes økonomi - målet er å kjøpe fra en leverandør som også er tilstede i fremtiden. På dette vil enkelte svenske leverandører som IFS komme dårlig ut.

Hjort-Christensen gir også en oversikt over markedskrigen mellom de aktive leverandørene - hvertfall når man teller antall bedrifter. Tallene kommer stort sett fra bedriftene selv, men noen tall, for eksempel Vismas, er estimert.

Visma-tallene inneholder for eksempel ikke tall for SPCS-kunder da dette ikke videreutvikles.

Les mer om:
;