Lite å hente på skifte fra Pentium II til Katmai

ZDNet har testet Katmai-prosessoren i sitt laboratorium og har konkludert med at ytelsesforskjellen i forhold til dagens Pentium II er liten, vel og merke med dagens ordinære programvare. Prisforskjellen vil derimot være stor.

ZDNet har testet Katmai-prosessoren i sitt laboratorium og har konkludert med at ytelsesforskjellen i forhold til dagens Pentium II er liten, vel og merke med dagens ordinære programvare. Prisforskjellen vil derimot være stor.

Katmai er ikke navnet på en prosessor, men på sett med 70 nye instruksjoner spesielt laget for å håndtere applikasjoner som stemmegjenkjenning, video og 3D. Hva det endelige navnet på den første prosessoren som implementerer Katmai blir, er ikke kjent.

Likevel, ZDNet Labs har sammenliknet ytelsen til en 500 MHz prosessor utstyrt med Katmai New Instructions (KNI) med en 450 MHz Pentium II overklokket til 500 MHz. Testene som ble utført, blant annet Ziff-Davis' Business Winstone 99, utnytter ikke KNI. Det er derfor mulig å måle om Intel har gjort andre forbedringer i prosessoren enn å øke klokkehastigheten og legge til KNI.

Resultatet var dessverre nedslående, i og med at det ikke var nevneverdig forskjell på ytelsen mellom de to prosessorene.

Men ZDNet Labs har også sammenliknet de to prosessorenes 3D-ytelse, og her kommer Katmai mer til sin rett. I "Lighting og Transformation"-testen i 3D WinBench 99 oppnådde Katmai-prosessoren et måltall på 63,3, mens den overklokkede Pentium II-prosessoren kun greide 36,3. Begge prosessorene ble kjørt på samme system.

Men for brukere som ikke spiller spesielt mye 3D-intensive dataspill eller arbeider med 3D-modellering, vil nok nytten av å ha en Katmai-basert prosessor være begrenset inntil videre. For selv om de største programvareprodusentene har hatt tilgang på Katmai-baserte prosessorer i over et halv år, finnes det så langt vi vet ingen programvare på markedet som virkelig støtter denne arkitekturen. Det er likevel trolig at slik programvare ikke er langt unna i tid.

De første PC-ene utstyrt med Katmai vil trolig komme mot slutten av februar. Disse vil være utstyrt med vanlig hovedkort basert på BX-brikkesettet. Men i løpet av sommeren 1999 vil Intel lansere Camino-brikkesettet som har et systembuss-grensesnitt som støtter busshastigheter på opptil 133 MHz. Samtidig vil produsentene gå over fra SDRAM til RIMM (Rambus Inline Memory Module), noe som vil gi en merkbar ytelsesøkning.

Intel har forespeilet at prisene en 500 MHz Katmai vil koste 760 dollar i mars, mens en 450 MHz Katmai vil koste 530 dollar. Samtidig vil en 450 MHz Pentium II-prosessor koste 350 dollar. Prisforskjellen er dermed såpass stor at det trolig er få som vil se noen grunn til å kjøpe Katmai før Katmai-programvare blir utbredt eller prisene går ytterligere ned. Dette siste vil antakelig skje i april.

Til toppen