Lite å hente ved å anke

Selv jurister som er kritiske til kjennelsen, mener det er lite delstatene kan hente ved å anke.

Det oppgis to grunner til at det er lite sannsynlig at delstatene vil anke dommerens kjennelse i Microsoft-saken. Den ene er at dommeren har gjort et solid stykke juridisk håndverk. Den andre er at å videreføre saken vill påføre delstatene utgifter som skattebetalerne må dekke, og at det kan være svært vanskelig å begrunne en slik pengebruk.

Les også

Det første reaksjonene fra delstatene tyder på stor usikkerhet. Sjefsanklager i Iowa, Tom Miller, sier gruppen må snakke sammen og analysere kjennelsen. Hans kollega i California, Bill Lockyer, sier han er ganske lei hele saken, og trøster seg med at kjennelsen dog ikke kan betraktes som en total seier for Microsoft.

To tradisjonelt Microsoft-kritiske bransjeorganisasjoner, ProComp og Software & Information Industry Association oppfordrer delstatene til å anke. Procomp mener kjennelsen setter en farlig presedens innen antitrustrettspraksis. Software & Information Industry Association sier at dommeren ikke har erkjent at Microsofts konkurransevridende opptreden rammer helt andre markeder og teknologier enn det som var tilfellet i 1998, da anklagene i hovedsak dreide seg om markedet for nettlesere.

Professor ved Howard University, Andrew Gavil, har gitt næring til mye av kritikken mot forliket. Til amerikansk presse sier han seg "lamslått" ("stunned") over kjennelsen, og at han ikke hadde forestilt seg at Microsoft kunne oppnå en så gjennomgripende seier. Han mener dommeren kjøpte Microsofts argumenter om at selskapets markedsdominans i svært liten grad skyldes ulovlighetene som det skulle straffes for. På den andre siden mener Gavil at kjennelsen ikke gir særlige muligheter for å anke, siden det vil være praktisk talt umulig å overbevise en ankeinstans om at hun har gjort noen feil.

Til toppen