Lite gjennomtrekk i Bekk etter salg til Ergo

Ergo-sjef Terje Mjøs har ikke latt seg friste til å presse ut synnergi- gevinster av Bekk-kjøpet.

Lite gjennomtrekk i Bekk etter salg til Ergo

Ergo-sjef Terje Mjøs har ikke latt seg friste til å presse ut synnergi- gevinster av Bekk-kjøpet.

Det norske IT-markedet går fortsatt så det suser, selv om det er stor finansiell usikkerhet i USA. Her i Norge begynner folk å merke renteøkningene, og kombinert med uroen rundt lavinnskuddsboligene skaper det noe usikkerhet også for det norske markedet.

digi.no tok en prat med en av det norske IT-markedets mest sentrale aktører, Terje Mjøs i ErgoGroup, for å høre litt om status og om hvordan det har gått med alle oppkjøpene de har gjennomført.

Fortsatt gode tider

- Markedet er fortsatt veldig godt, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup til digi.no.

Han regner med å levere sitt trettende kvartal på rad med vekst, selv om markedet er litt mer urolig enn det tidligere har vært.

- Vi er oppmerksom på at veksten vil avta, sier Mjøs.

Det har han og ErgoGroup foreløpig ikke merket noe til. Som selskap har de vært opptatt av å bygge en balansert portefølje av tjenester. Selv om kompetanseområdene gjerne overlapper noe, så kan det være relativt store forskjeller i hvordan markedet utvikler seg for drift og konsulent.

- Driftsmarkedet og konsulentmarkedet er litt motsyklisk. Driftsmarkedet har vært noe flatere enn konsulentmarkedet, sier Mjøs.

I gode tider vokser gjerne konsulentselskapene kraftig, mens kundene ikke er like opptatt av å sette ut driften til eksterne aktører. Dette endrer seg som regel når markedene stagnerer eller går tilbake.

- Rene konsulentvirksomheter vil merke nedturen først, sier Mjøs.

Mjøs forteller at den eventuelle nedturen diskuteres relativt hyppig i bransjen, men at det i praksis fortsatt er full fart og at rekrutteringsjobben fortsetter som før.

- Vi har ingen bremser på rekrutteringen, sier Mjøs.

Oppkjøp

ErgoGroup har vært en offensiv aktør i konsolideringen av det norske og nordiske IT-markedet. Selskapet har gjort flere oppkjøp de siste årene, og Mjøs er fornøyd med hvordan det har gått.

I fjor kjøpte ErgoGroup Bekk, et konsulentselskap som har gjort det særdeles godt. De tjener veldig gode penger, og fikk godt betalt av ErgoGroup for det. Mange har lurt på hvordan det har gått med konsulentselskapet etter oppkjøpet, og da spesielt på om de har klart å holde på de ansatte.

- Det er samme turnover i Bekk som før, sier Mjøs.

Han forteller at de også har kjørt tilfredsstillelsesunderøkelser blant de ansatte i Bekk både før og etter oppkjøpet, og at de har holdt seg på et stabilt nivå.

ErgoGroup betalte 284 millioner kroner for 72 prosent av aksjene i Bekk. Det betyr at de betalte mer enn 2 millioner kroner per konsulent.

Bekk er imidlertid ett selskap som gjør det bedre enn de fleste. I fjorårets første halvår omsatte de for 110 millioner kroner, og av det ble hele 29 millioner kroner liggende igjen på bunnlinjen. I et tidligere intervju med digi.no fortalte Olav Folkestad hvordan de greier det. Stikkordet var å holde fokus på konsulentvirksomhet, og å holde seg borte fra produktutvikling.

Etter at kjøpet ble kjent har flere konsulentselskaper banket på døren og tilbudt seg å selge til ErgoGroup. Mjøs er interessert, men bare hvis prisen er akseptabel.

- Fremover er vi fortsatt interessert i gode prosjekter som kan underbygge lønnsom vekst, men litt av utfordringen med mange gründerbaserte småselskaper er at prisforventingen har vært for høye. Mange har nok fått med seg finansuroen, men de er fortsatt for høyt i pris. Vi har sagt nei langt flere ganger enn vi har sagt ja, sier Mjøs.

Mjøs er fornøyd med hva de har fått ut av sine oppkjøp, og mener det skyldes måten de tilnærmer seg selskapene.

- Det selskapet vi kjøper har en egenverdi, en egen kultur, og fortjener respekt for det de står for, sier Mjøs.

Istedenfor å hente ut synnergigevinster ved første anledning, så prøver de å ta seg god tid til integrasjonsprosessen. Hvor mye som gjøres avhenger også av hva slags selskap det er snakk om.

For eksempel så er det viktigere å få en tett integrasjon av driftsselskaper enn av konsulentselskaper, fordi drift i mye større grad kan dra nytte av stordriftsfordeler.

- Allianse er nå helintegrert, etter ett løp på snart 2 år, sier Mjøs.

Konsulentselskapet Bekk sto godt på egne ben, og Olav Folkestad får derfor lov til å jobbe videre på samme måte som før.

- Bekk er det selskapet vi har gjort minst med, sier Mjøs.

Lavkostland

Det har vært mye diskusjon rundt tjenesteutsetting til lavkostland, og av de store er ErgoGroup en av de som har holdt mest igjen.

Tilhengerne av tjenesteutsetting mener at det er et nødvendig grep for å kunne henge med videre i konkurransen. Terje Mjøs er ikke uenig i det, men han vil fortsatt gå sakte og forsiktig frem.

- India vil være interessant for ErgoGroup, og vi er i en læringsfase. Endel kunder forventer at vi har kapabiliteten, sier Mjøs.

Han forteller at de i dag ikke har mer enn 15-20 ansatte i offshoreland som jobber på deres prosjekter.

En av grunnene til at Mjøs og ErgoGroup ikke har gått aggressivt til verks med oppkjøp av selskaper i lavkostland, er at det på kort sikt ikke ville gitt de den ekstrakapasiteten som de er ute etter. De er gjerne allerede fullt besatt med oppdrag.

- Offshoringsselskapene har en etablert kundeportefølje som ikke er interessant for oss, sier Mjøs.

Innleide konsulenter

For å dekke behovet har ErgoGroup i perioder måtte ty til å leie inn selvstendige konsulenter for å komme i mål. Det er ikke noe de ønsker å gjøre, og det skal ikke være snakk om mange. digi.no kjenner imidlertid til flere som er innleid av ErgoGroup.

- Enkeltstående konsulenter er ikke det vi har flest av. Vi ønsker å kjøpe fra selskaper som er der i morgen. Når pilene peker ned finner de seg en arbeidsgiver igjen, sier Mjøs.

ErgoGroup foretrekker å leie inn eksterne konsulenter fra litt større etablerte konsulentselskaper, og selv om det hender at de stiller som underleverandør, er det som regel de som står som kontaktpunktet for kundene.

- Vi er opptatt av å ta prosjektene og prosjektansvaret, sier Mjøs.

    Les også:

Til toppen