Lite handel i aksjefond via nettet

Fortsatt gjenstår det mye før kjøp og salg av fondsandeler via nettet blir like populært som kjøp og salg av aksjer, ifølge en undersøkelse fra USA.

Selv om aksjehandel via Internett stadig spiser andeler i forhold til den tradisjonelle aksjemeglingen via telefon, avslører en undersøkelse i USA at det fortsatt er langt igjen til at det blir vanlig å kjøpe og selge fondsandeler via nettet.

American Century Investments, et aksjefond i Kansas, USA, har gjennomført en studie som viser at bare et fåtall bruker Internett til å samle informasjon om aksjefond.

I tillegg indikerer undersøkelsen at bruken er fallende, og at andelen av kjøp og salg av fondsandeler via Internett er er lite sammenlignet med aksjehandel.

Blant de 250 spurte oppga bare 11 prosent at de hadde gjennomført transaksjoner via nettet. Undersøkelsen baserte seg på brukere som allerede brukte Internett som et hjelpemiddel i å samle informasjon.

- Dette er ikke overraskende. Vi har fått bekreftet det vi trodde, nemlig at de som investerer i aksjefond i grunnen ikke bryr seg. De fleste "glemmer" fondsandelene de kjøper og sjekker saldoen om ti år, heter det i en pressemelding fra American Century.

- De som kjøper fond er mindre aktive og søker mer rådgivning enn de som handler aksjer.

Ifølge analytikere som Wall Street Journal har vært i kontakt med, skyldes den lave andelen at det er mindre fokus på fondsandeler fra både aksjemeglere og investorer. Dette skyldes igjen at transaksjonsvolumet er betydelig lavere hos aksjefondinvestorene enn hos de som opererer i aksjemarkedet.

Til toppen