Lite interesse for Telenor-aksjer

Telenor ble ingen folkeaksje. Bare 700.000 aksjer ble solgt da staten la 30 millioner aksjer ut for salg til private.

Folk kunne kjøpe statens Telenor-aksjer fram til midnatt onsdag. Først torsdag ettermiddag offentliggjorde Nærings- og handelsdepartementet resultatet: I underkant av 1.000 investorer har kjøpt ca. 700.000 aksjer. Alle har fått tildelt så mange aksjer som de hadde bestilt.

Aksjeinteresserte nordmenn la trolig merke til at kursen på Telenor falt 90 øre lavere enn statens tilbud under siste salgsdag for statsaksjene i går. Det var derfor liten grunn til å gå mann av huse for å kjøpe statens Telenor-aksjer til kroner 48,50.

Til toppen