Lite kjent skattehull for hjemme-PC

Lite kjent skattehull for hjemme-PC

Alle i Statoil får nå en helt skattefri hjemme-PC som mye dyrere enn 10.000 kroner. For det finnes et lite kjente skattehull:

I Norge skal alle ytelser en arbeidsgiver gir sine ansatte skattelegges. Myndighetene er ellers redd for at ansatte får skattefrie ytelser som bil, flybilletter eller gratis IT-utstyr i stedet for vanlig lønn som her i Norge beskattes hardt.

Hjemme-PC-ordningen var lenge et hyggelig ordning der ansatte kunne kjøpe en PC med dyrt ekstrautstyr gjennom jobben og få et skattefratrekk på regningen. Dette gir i praksis en rabatt på 30-40 prosent for de fleste arbeidstagere. Men etterhvert har PCer blitt mye billigere og mange kjøpte dyrt ekstrautstyr. I fjor foreslo derfor Bondevik-regjeringen et tak på 10.000 kroner, noe Stoltenberg-regjeringen var enig i og vedtok.

Men nå viser det seg at det finnes et lite kjent smutthull som hvertfall en del nok vil vurdere å ta i bruk. Det er Statoil, selskapet som startet med å gi ansatte hjemme-PCer her i Norge, som demonstrerer muligheten. Selskapet offentliggjorde på mandag at selskapet har skal kjøpe inn Dell-maskiner til de ansatte som vil ha og tror at 11.000 ansatte vil si ja.

Og det gjør nok mange Statoil-ansatte, for Statoil spanderer maskinene som altså bare skal stå hjemme, selv om mange er bærbare, skriver dagensit.no.

De ansatte skal få maskinene helt gratis og trenger ikke å betale skatt, bekrefter Statoil overfor digi.no.

digi.no tok kontakt med Finansdepartementet og spurte hvordan dette var mulig uten at de ansatte fikk en skatteregning for fordelen de mottar. Er ikke alle fordeler som en arbeidstaker mottar for ren privat bruk skattepliktige?

Statoil har sitt på det tørre, bekrefter Hans Peter Lødrup, seniorrådgiver i Finansdepartementet overfor digi.no.

- Det er gjort et eksplisitt unntak for hjemme-PC dersom arbeidsgiveren betaler maskinen, forteller Lødrup. Og når arbeidsgiver betaler, gjelder ikke 10.000-kroners regelen, forteller han. Departementet vurderte en prisgrense, men bestemte til slutt at maskinene kan være så dyre de vil.

Unntaket er helt spesielt og er det eneste som er gjort - andre signifikante private goder og ytelser en arbeidstaker mottar skal skattelegges. For eksempel ønsket Finansdepartementet for noe år siden å skattelegge flybonus-poeng ansatte fikk på jobbreiser.

I Statoils tilfeller vil maskinen, programmene, tilleggsutstyret og opplæringen de ansatte får helt gratis være verd rundt 20.000 kroner, forteller selskapet. Det eneste de ansatte må si ja til er et IT-kurs på 15 timer i året. Etter tre år skal så Statoil ha maskinene tilbake, men i mellomtiden kan de ansatte installere både all den ekstra maskinvare og programvare de vil.

Den ukjente skatteregel for hjemme-PCer vil kunne misbrukes, det medgir Finansdepartementet. For en hjemme-PC blir en del av det totale lønnsbilde for en ansatt. Og mange bedrifter er små.

Regelen sier at den ansatte ikke kan gå ned i lønn når de får en slik PC-pakke, men det kan kamufleres.

- Vil ikke mange bedrifter kunne si til sine ansatte at nå gir vi dere en lavere lønnsøkning i år, men du får en hjemme-PC, spør digi.no.

Men dette vil ikke Lødrup kommentere. Han bekrefter at selv eiere av enmannbedriftene kan med regelen gi seg selv en dyr hjemme-PC helt skattefritt. Det eneste kravet er at selskapet er et AS, da kan de gi sine ansatte hjemme-PCer.

Leder for bransjeorganisasjonen IKT Norge, Per Morten Hoff, er svært overrasket når digi.no forklarer unntaket og spør om han kjenner til dette.

IKT Norge kjempet innbitt mot innstrammingen i hjemme-PC-ordningen i fjor høst og hadde flere møter Lødrup. 10.000 kroner er alt for lite når maskinene og brukerstøtte skal vare i tre år, mente organisasjonen.

Hoff forteller at IKT Norge etter møter med Lødrup ikke ble gjort klar over unntaket dersom arbeidsgiver betaler.

- Det er gledelig både for norske arbeidstakere og IT-bransjen at finansdepartemenet bekrefter dette. Vi har diskutert dette tidligere med Finansdepartemetntet og da oppfattet vi at selv om arbeidsgiver betalte hele maskinen ville det utløste skatte som en privat fordel, forteller Hoff til digi.no.

Du kan lese mer på denne undersidehos Skattedirektoratet.

Til toppen