Lite kunnskap om kostnader i norsk e-handel

En undersøkelse av e-handelsselskaper i Norge utført av Andersen Consulting viser at nyetablerte netthandlere vil få det hardt når selskapene i den gamle økonomien inntar nettet. Dessuten er kunnskapene om marked, kostnader og business generelt på lavmål.

En undersøkelse av e-handelsselskaper i Norge utført av Andersen Consulting viser at nyetablerte netthandlere vil få det hardt når selskapene i den gamle økonomien inntar nettet. Dessuten er kunnskapene om marked, kostnader og business generelt på lavmål.

I en markedsundersøkelse fra konsulentselskapet Andersen Consulting har 72 e-handelsselskaper blitt undersøkt og intervjuet. Konklusjonen er at de selskapene som er rene dotcom-selskaper, som ikke har sitt utspring fra "den gamle økonomien" kommer til å slite. Dette dekker bordet for selskaper som til nå ikke har satset så mye på nettet som handelskanal, men som beveger seg inn på dette området.

Forfatterne bak studien fra Andersen Consulting mener de mindre vellykkede selskapene de har undersøkt har tre fellestrekk:
- For stort pengeforbruk, spesielt i forbindelse med markedsføring.
- Produktene de selger er ikke lett nok omsettelige på nettet.
- Aktørene er rett og slett for små.

De e-handelsselskapene som går bra på nettet har på samme måte tre fellestrekk:
- Selskapene har tilgang på kapital.
- Produktene er lett omsettelige på nettet.
- De er basert på eksisterende virksomhet.

Forfatterne av undersøkelsen konkluderer med at det vil bli en konvergens mellom disse to grupperingene, med dotcom på den ene siden og dotcorp på den andre.

- Før var det slik at man skulle glemme de gamle reglene, og at alt ble gjort annerledes. Men den virtuelle forretningen kom ikke. Nå går man tilbake til de gamle reglene igjen, og dermed økt fokus på kostnader og inntekter, sier Sigurd Fristad, partner i Andersen Consulting.

- Man må ha en forretningsplan. Man må ha gode eiere, som ikke bare stiller opp med kapital men også tilfører kompetanse. Man må ha kompetanse skal man lykkes, sier Fristad.

Ett annet aspekt ved undersøkelsen er kanskje det mest alarmerende. Når ledelsen i mange e-handelsbedrifter ble spurt om hva utgiftspostene til selskapet var, ble mange av respondentene usikre.

Svarene varierte fra "Alt". "Du, det aner jeg ikke." "Hadde jeg vist det kunne vi kanskje tjent penger snart." " Hadde håpet du kunne svare meg på det" og sist men igjen ikke minst: " Jo, det er lønnen min."

- Det er skremmende at så mange ikke vet hvilke utgifter de har. Det er rett og slett for liten fokus på kostnader. Mange vil oppleve at burn-raten og bruken av penger vil innhente dem, mener Fristad.

Han tror at selskap som har sine salgskanaler off line vil tjene mye på å komme inn i markedet.

- Det er klar at disse selskapene nå kan kjøpe opp nettaktører, med kundemasse på nettet, for en billig penge, sier Fristad.

I undersøkelsen skriver konsulentene at flere aktører som både er "offline" og "online" vil få et lite problem med å kanalisere salget fra butikker og over på nettet. Frykten er at man i stedet for å tiltrekke seg nye kunder heller får sine eksisterende kunder til nettet, i stedet for i butikken. Det er ikke automatikk i at dette er mer lønnsomt for bedriftene, mener konsulentene.

Undersøkelsen er utarbeidet av tre deltakere på Andersen Consultings såkalte "Summer Camp" initiativ. Her har studenter på høyere nivå i utdanningssystemet fått sjansen til å jobbe med prosjekter i løpet av sommeren, og denne markedsundersøkelsen er en del av dette.

Til toppen