Lite nettsky i norske virksomheter

Få kommuner og bedrifter har kastet seg på nettskyen.

Lite nettsky i norske virksomheter
Norske kommuner og virksomheter bruker i liten grad nettskyen i sine datasentre, viser en spørreundersøkelse fra Datametrix. Bilde:

Datametrix, en leverandør av IP-baserte løsninger, har spurt 100 norske kommuner og 256 private bedrifter landet over om deres bruk av skytjenester for datasenteret.

Undersøkelsen viser med all tydelighet at nettskyen ikke har begynt å dekke norske virksomheters datasentre. Ingen svarte ja på spørsmålet om de brukte en offentlig skytjeneste mens bare fem prosent svarte at de benytter seg av en tilpasset skytjeneste.

Den klare majoriteten svarer at de kjører datasenteret gjennom et eget datarom, ifølge undersøkelsen Norstat har foretatt. I kommunene svarte 60 prosent ja på dette, mens 51 prosent i bedriftene svarer det samme. 22 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de både har et datarom og benytter noen skytjenester, uten at det blir nærmere spesifisert hva som brukes til hva.

Av de som svarte bekreftende på at de benyttet skytjenester, totalt bare 97 respondenter hvorav 28 kommuner og 69 bedrifter, svarer den klare majoriteten at de benytter en norsk leverandør. 82 prosent svarer det blant kommunene mens 67 prosent svarer dette fra bedriftene.

– Det er to sider ved disse funnene. På den ene siden viser det at datasenterskyen er et gryende marked, da kun under en tredjedel har skytjenester i datasenteret sitt. På den annen side viser det at bedriftene helst vil ha norske leverandører, noe som gjør dette til et vekstmarked for norske datasenterleverandør, sier Geir Kalleberg som er direktør for produkt- og forretningsutvikling i Datametrix.