Lite nytt fra IT-Grete

Det var lite nytt fra den IT-politiske redegjørelsen som næringsminister Grete Knudsen holdt for Stortinget i dag. Men Knudsen manet til politisk samhold "mot den anarkistiske grunnideen som på flere områder hersker på Internett."

Det var lite nytt fra den IT-politiske redegjørelsen som næringsminister Grete Knudsen holdt for Stortinget i dag. Men Knudsen manet til politisk samhold "mot den anarkistiske grunnideen som på flere områder hersker på Internett."

Næringsminister Grete Knudsen holdt i dag sin IT- politiske redegjørelse for Stortinget, uten mange overraskelser.

Hun fremholdt viktigheten av at det offentlige tar nettet i bruk for å spare kostnader og gi bedre tilbud til brukerne.

- Når du kan bruke WAP-telefonen til å finne ut om flyet ditt er i rute, hvorfor skal du ikke på samme måte kunne sjekke hos kommunen om byggesøknaden din er i rute? spurte næringsministeren som la til at noe av det viktigste med regjeringens IT-politikk var å fornye offentlig sektor.

Blant annet skal helsevesenet gjennomgå drastiske endringer, noe som kom frem da Helsedepartementet sammen med eKoordinator og statssekretær Tore O. Sandvik la frem handlingsplanen for et helsenett til alle helseinstitusjoner og helsepersonell i Norge innen 2003.
- Det er et betydelig innsparingspotensiale ved bred anvendelse av elektronisk samhandling og informasjonsutveksling, sa Knudsen og la til at helsevesenet regner med besparelser på én milliard kroner årlig.


Regjeringens mest sentrale mål er å sikre alle tilgang på bredbåndsnettet. Men som mange ventet seg kom det ikke noe nytt på denne fronten i dagens redegjørelse. digitoday.no har tidligere meldt at det er tvil om finansieringen av bredbåndsnettet, som skal nå hele det norske folk innen 2004. Dette kom frem under et intervju med Grete Knudsen som ble publisert tirsdag.


På innholdsfronten kom Grete Knudsen med sitt mest spenstige utsagn. Knudsen advarte mot at de mektige kapitalkreftene skal få alt for stor makt.


- De tradisjonelle monopolene settes under press, samtidig som nye informasjonsmonopoler vokser frem. Denne utviklingen vil nok forsterke seg i årene som kommer, og da blir det viktig å hindre at kapitalmakten undergraver demokratiet. Om vi ikke regulerer deler av denne utviklingen, kan vi få alvorlige tilbakeslag i forhold til både person- og forbrukervern og - interesser som opererer på tvers av folket og demokratiet, formanet Knudsen.

Hun advarte også mot synet på Internett som et "gratis-sted", hvor opphavsretten ikke eksisterer.

- På denne arenaen trenger vi politikk og politikere som tør stå i mot den anarkistiske grunnideen som på flere områder hersker på Internett. Skal innholdsindustrien blomstre må også de opphavsrettslige rammene være på plass, sa Knudsen.

At dotcom-døden hadde inntruffet hinder ikke den teknologiske utviklingen, mente Knudsen.

- IT-revolusjonen er ikke død. Det er nå det begynner for alvor. Vår utfordring er å få med alle, gamle som unge, i sentrum og periferi, og fortsatt å være blant de ledende land i verden. eNorge er en dugnad som vi må være sammen om, avsluttet Knudsen.

Til toppen