Lite problemer med mobilblokkere i Norge

En dansk nettbutikk selger billige og mobilt utstyr som blokkerer mobiltelefoner.

En dansk nettbutikk selger billige og mobilt utstyr som blokkerer mobiltelefoner.

Den danske elektronikkleverandøren Danbit markedsfører støysenderen GSM Killer som blokkerer for alle signaler til og fra mobiltelefoner innen en radius på 10 meter, skriver Ingeniøren.net.

Støysendere er forbudt å omsette i henhold til et radio- teleterminaldirektiv i EØS-avtalen, forteller seksjonssjef Tom Liholt i Post- og teletilsynet til digi.no.

Liholt forteller at teletilsynet har gitt konsesjon til kun Telenor Mobil og NetCom som betaler dyrt for å bruke GSM-frekvenser. Andre har ikke tillatelse til å forstyrre nettet som kan føre til tapte samtaler, i verste fall tap av nødoppkall eller andre livsviktige samtaler.

Teletilsynet oppdaget riktignok for et par år siden en norsk forhandler som omsatte GSM-jammere, men teletilsynet avkrevde en øyeblikkelig stopp i salget. Liholt kjenner ellers ikke til noen ulovlige aktiviteter med GSM-jammere i Norge.

- Vi vet jo at det er mulig å kjøpe alt mulig gjennom Internett, og vi kjenner til flere utenlandske nettsteder der dette er mulig, sier han.

Støysenderen sender et signal som blokkerer den såkalte BCCH (Broadcast Control Channel) mellom mobiltelefonen og teleselskapets sendemast. Prisen er 1.599 kroner uten moms eller 2.075 kroner for en bærbar utgave.

I en pressemelding henviser Danbit til statens «sneversynte» holdning og sammenligner med forbudet mot parabolantenner i 80-årene og den flytende radiostasjonen Radio Mercur i 1962.

På Danbits hjemmeside kan man lese at støysenderen er perfekt til teatersaler, møtelokaler, fengsler og skolelokaler. Men leverandøren lover samtidig at man kun vil selge støysenderen til Kongehuset, Forsvaret, ambassader og lignende instanser.

Danbit forteller at man allerede har solgt noen eksempler at GSM Killer-produktet til militæret. Markedsføringssjef Nick Keller fra Danbit betegner aksjonen som et opprør til politikere.

«Vi forventer selvfølgelig ikke at det vil være mange offentlige myndigheter som vil overtre loven ved å kjøpe støysenderen, så dette er ikke noe å bli rike av», sier Keller.

Til toppen