Lite sparing i fond via Internett i Norge

Mye tyder på at fondssparingen i Norge via Internett fortsatt befinner seg på et relativt lavt nivå.

Aksjehandel via Internett har virkelig tatt av de siste to årene. Antall transaksjoner på Internett har økt på Oslo Børs og særlig i USA er det mange daytradere som gjør opptil 500 transaksjoner daglig via Internett. Men indikasjoner tyder på at det fortsatt er et stykke igjen før det blir like vanlig å spare i fond via Internett. I USA er det fortsatt på et meget lavt nivå, men i Sverige er det tegn som tyder på at andelen er økende:

- Vi har lite erfaring med aksjehandel i fond via Internett, sier Gunn Nøklebye i DnB Investor til digitoday.no. - Jeg antar at andelen var omlag en prosent i fjor, men vi har en ny løsning på plass fra årsskiftet som vi håper skal øke andelen solgt via nettet. 75 prosent av tegning i fondsandeler skjer via vår egen distribusjon, så det er klart at det er en stor oppside i dette.


Heller ikke K-Fondene, som eies av Christiania Bank og Kreditkasse, selger mange fondsandeler via Internett:

- Dette har ikke tatt av ennå, sier daglig leder for K-Fondene, Kate Hansen til digitoday.no. - Men dette henger sammen med at vi fortsatt ikke har markedsført dette godt nok. Fremover skal vi satse mer på denne distribusjonsformen, sier hun.

Det har ikke lykkes digitoday.no å få en kommentar fra Verdipapirfondenes Forening.

Les mer om: