Lite surmuling mot Windows XP

Fra et teknologisk og brukerperspektiv, er det lite surmuling mot Windows XP. Det avventende markedet skyldes problemer utenfor Microsofts rekkevidde.

Fra et teknologisk og brukerperspektiv, er det lite surmuling mot Windows XP. Det avventende markedet skyldes problemer utenfor Microsofts rekkevidde.

Problemer knyttet til verdensøkonomien er den mest åpenbare forklaringen til at man ikke vil merke noe ekstra rush for å kjøpe nye PC-er med Windows XP. Når det gjelder oppgradering av eldre PC-er, er Microsoft hemmet dels av bedriftenes positive forhold til Windows 2000-klienten, dels av at mange Windows 9x-PC-er ikke er tilstrekkelig utstyrt med disk, minne og megahertz til at det er hensiktsmessig å bytte operativsystem.

På forbrukersiden kan man ikke forvente at folk som nettopp har kjøpt Windows ME-PC-er skal oppgradere til et system som lanseres med mange av de samme argumentene som ble brukt i markedsføringen av Windows ME. Ifølge den svenske avisa Dagens Industri har for øvrig Microsoft-sjef Steve Ballmer uttalt at det var et feilgrep å lansere Windows ME.

Fra et teknologisk og brukerperspektiv er reaksjonene på Windows XP overveiende positive. Det som er av negative kommentarer, gjelder i hovedsak tre forhold: at integrasjonen går ikke langt nok, at antipiratbeskyttelsen er for brysom, og at Microsoft i overdreven grad bruker Windows XP til å lede brukerne mot selskapets øvrige tjenester.

At integrasjonen ikke går langt nok, gjenspeiles i kritikken av at Windows XP ikke håndterer det populære musikkformatet MP3, og heller ikke tilbyr noen Java virtuell maskin. Det byr ikke på problemer for noen å dekke over slike mangler - disse ekstra tjenestene kan lastes ned fra Internett eller skaffes på CD - og det maner til ettertanke at denne kritikken også kommer fra hold som ellers kritiserer Microsoft for å vri konkurransen ved å integrere for mye. Microsoft hevder selv at deres eget audioformat holder samme kvalitet som MP3, og bare krever halve plassen, noe som er spesielt fordelaktig i forbindelse med begrensede lagre på bærbare spillere. På den annen side er det også her et element av at Microsoft framhever sin egen vare, ved at selskapets audioformat knapt håndteres av bærbare spillere utenom hånd-PC-ene som følger Microsofts Pocket-PC-spesifikasjon.

Antipiratbeskyttelsen "Product Activation" gjør at Windows XP registreres på maskinvaren der den er installert, og at det er umulig å kopiere systemet fra en maskin til en annen uten å betale for en ekstra lisens. Betatestere har klaget over at hyppige oppgraderinger av maskinvare kan utløse uberettigede krav om at lisensen må fornyes. Microsoft har en ordning for å etterkomme slike klager også når systemet er sluppet kommersielt.

Ordningen oppfattes som brysom, fordi man frykter den kan forsinke igangsettingen av systemet etter en oppgradering med alt fra noen timer til flere døgn. Som plaster på såret tilbyr Microsoft en ordning der familier kan få kvantumsrabatt hvis de trenger flere lisenser. Overfor bedrifter gjelder spesielle betingelser uansett.

Noen betatestere har oppdaget at i visse situasjoner, vil "Product Activation" likevel godta at Windows XP reinstalleres selv om registreringskoden allerede er i bruk. Microsoft har hittil ikke kunnet forklare dette, men har fremmet en mulig forklaring som legger avgjørende vekt på spesielle forhold knyttet til betatestingen. (Se artikkelen Antipirat i Windows XP virker ikke.)

Windows XP er full av oppfordringer til å registrere seg på Microsofts egne tjenester, som MSN og Passport, uten at brukeren informeres om alternativer. PC-leverandører har større muligheter til å skreddersy åpningsskjermer og legge til andre tjenester, men de har ikke lov til å fjerne de spesifikke Microsoft-tjenestene.

Dette er forhold som myndighetene i både USA og EU kan komme til å rette søkelyset mot i tida framover. Meklingen i den store amerikanske monopolsaken skal være avsluttet innen 2. november. Tiltak mot Windows XP er ventet som del av straffeutmålingen dersom meklingen ikke fører fram. I EU pågår en etterforskning bak lukkede dører som kan føre til både bot og funksjonelle forandringer i Windows XP.

Til toppen