Lite synlig på nettet

Internett er den raskest voksende mediekanalen, men norske bedrifter er trege.

Internett er den raskest voksende mediekanalen, men norske bedrifter er trege.

I Norge er det 2,4 millioner mennesker som er internet hver dag og det er til daglig 15 millioner internet søk i Norge. Statistikken viser også at 3,3 millioner nordmenn har tilgang til Internett- enten hjemme, på jobb eller på skole (TNS Gallup). Fortsatt bruker norske bedrifter mesteparten av markedsføringsbudsjettet på tradisjonelle annonser (kort varighet), mens Internett-sider hvor potensielle kunder aktivt søker informasjon om ulike virksomheter blir nedprioritert.

Det har i løpet av de siste årene vært en klar forandring i forbrukernes bruk av medier. Amerikanske tall har allerede i flere år vist at forbrukere i størst grad foretrekker å bruke Internett først når de skal innehente informasjon om varer og tjenester. Selv om det ikke er tilsvarende målinger i Norge, er det all grunn til å tro at den samme trenden gjelder her.

Til tross for denne utviklingen vegrer de norske bedriftene seg med å bruke nettet, hevder Dynamicweb Software som gir grunner til å satse på Internett-markedsføring:

Kostnadseffektivt. Å betjene henvendelser på Internett er vesentlig rimeligere enn å betjene henvendelser per telefon eller over skranke. En offentlig instans vil typisk ha utgifter på rundt kr.50 forbundet med betjening av en enkelt telefonhenvendelse.

I internasjonal hotellbransje kalkulerer man kostnaden ved en nettbanktransaksjon vis a vis callcenter. Hilton-kjeden sparer 25 USD pr. online booking i forhold til byråbooking og kjedene Hyatt og Marriot rapporterer kostander på omlag USD 3 pr. online booking i forhold til en callsenter-booking som ligger på rundt USD 8 (kilde:Hospitalitynet.org)

Raskest voksende. I forhold til MMI`s måling Mediedøgnet, som måler hvor mye tid i døgnet norske forbrukere over 15 år benytter på forskjellige medier har internet i løpet av de siste årene seilt opp som det tredje største. Det er verd å merke seg at web nå er vesentlig mye større enn papiraviser.

Tallene for antall minutter brukt i døgnet er:

TV (134), Radio (88), Internet (49), Papiraviser (32) og Magasiner (8) (kilde MMI Mediedøgnet)

Nå nye markeder. På Internett konkurrerer alle selskaper på lik fot, uavhengig av geografisk beliggenhet. Det er ingen spesiell grunn til å foretrekke et firma i Oslo fremfor et firma i Lofoten, så lenge varen eller tjenesten kan leveres dit kunden er.

Det betyr at mange små og/eller lokale bedrifter har brukt Internet til å få et markedsgrunnlag som er vesentlig større enn bedriftens beliggenhet skulle tilsi. Ett eksempel på dette er Volda-bokhandleren Haugen Bok, som var tidlig ute med å etablere seg på Internet i Norge. I 2005 omsatte den lille, lokale bokhandleren for 76 millioner kroner, hvorav websalget sto for 53 millioner kroner i omsetning (kilde: www.digi.no)

Til toppen