Lite trolig at danske TV-pirater kan peiles

- Selv om det trolig er teknisk mulig, er det tvilsomt om det er praktisk eller økonomisk forsvarlig, mener norsk ekspert.

- Selv om det trolig er teknisk mulig, er det tvilsomt om det er praktisk eller økonomisk forsvarlig, mener norsk ekspert.

Etter at digi.no skrev om at STOP Nordic nylig lanserte en kampanje mot danske TV-pirater, lot ikke reaksjonene fra leserne vente på seg. I debattforumet har debattantene nærmest konkludert med at det hele er snakk om skremselspropaganda. Årsaken er først og fremst at STOP ikke vil ut med hvordan de skal oppdage hvem som er piratbrukere.

Leserne får medhold fra en av lederne for en stor norsk IT-bedrift. Vedkommende har lang fartstid fra IT-bransjen, men vil gjerne få være anonym. Han forteller at de såkalte peilebilene det er her er snakk om nok først og fremst er ment som en mental finte.

Han mener å huske at Danmarks Radio (DR) benyttet slike biler på 70-tallet, men noe peileutstyr inneholdt de ikke. De var kun ment for å skremme folk til å betale lisensen. Vår kilde antar at det er herfra Trond Kirkvaag & co. hentet idéen til sketsjen som omhandler bruk av en peilebil fra NRK. Vår kilde kan ikke huske at NRK har brukt noen slik framgangsmåte i virkeligheten.

- Uansett ville kun ha vært snakk om psykologisk krigføring, sier han.

Når det gjelder mulighetene for å peile inn signaler fra en seer som ser på betal-TV med piratkort, mener vår ekspert at med mindre man har utstyr i millionklassen, kan man ikke være mer enn noen meter unna for å registrere et slikt signal fra antennen. Og selv om man vet i hvilket retning signalet kommer fra, må man ha muligheten til å kunne krysspeile for å bestemme avstanden.Han kan ikke forestille seg hvordan dette skulle kunne gjøres i for eksempel en boligblokk.

- Det vil i hvert fall være svært arbeidskrevende, sier han.

I tillegg mener han at i hvert fall norsk lovgivning angående avlytting av privat eiendom forbyr dette. Men om dette også er tilfellet i Danmark, vet han ikke.

digi.no har forsøkt å få litt mer informasjon ut av aktørene i denne saken, men Terje Storhaug, teknologidirektør i Canal Digital, ønsker overhodet ikke å uttale seg om teknologi. Han er derimot helt enig med STOP-direktør David Würgler i at det kun er piratene som vil ha nytte av slik informasjon.

Würgler selv forteller til digi.no i dag at STOP ikke vil fortelle om sine arbeidsmetoder av samme grunn som at politiet ikke forteller hvor de har trafikkontroll.

Men han understreker at organisasjonen definitivt holder seg på den rette siden av loven, for noe annet "ville være idiotisk".

Til tross for at Würgler i Viasats nyhetsbrev er sitert på å ha sagt "Vi vil ikke fortælle om den anvendte teknologi i bilerne, da piraterne og deres medskyldige er de eneste, som vil have glæde af den viden", er det ikke peiling av signaler fra TV-pirater organisasjonen skal bedrive, hvis vi tolker Würgler rett. Men han er ikke villig til å utdype dette.

Würgler forteller likevel at det finnes mange muligheter til å finne fram til TV-piratene, og at STOP bare har brukt fantasien for å få dette til.

Ifølge STOP-sjefen skal organisasjonen evaluere den danske kampanjen før det eventuelt blir aktuelt å gjøre noe tilsvarende i resten av Norden, inkludert Norge.

Han sier at problemet ikke så stort i Norge, noe som muligens skyldes at piratkort har vært ulovlig i Norge i mye lenger tid enn tilfellet er i Danmark.

Würgler antyder derfor at en kampanje i Norge ikke vil bli like "tøff" som den i Danmark.

Til toppen