Liten interesse for oppgradert Internett

En ny undersøkelse viser at svært få beslutningstakere har det travelt med å utnytte fordelene IPv6 kan gi.

En ny undersøkelse viser at svært få beslutningstakere har det travelt med å utnytte fordelene IPv6 kan gi.

En undersøkelse, "Federal IPv6 IQ Study", gjort av Juniper Networks, viser at neste generasjons Internett-teknologi, IPv6, ikke har oppnådd noen glødende interesse hos 349 beslutningstakere i offentlig og privat sektor.

Mindre enn sju prosent av de som svarte anså IPv6 som "veldig viktig for å oppnå IT-mål", til tross for at protokollen er designet for blant annet å møte mange av de problemer innen tjenestekvalitet (QoS), sikkerhet og nettverksadministrasjon som de beslutningstakerne etterlyser løsninger for. Den offentlige sektoren var spesielt likegyldig overfor IPv6 og henger betydelig etter den private sektoren når det gjelder migrasjonsplanlegging og innsikt i teknologien.

- De to sektorene må samarbeide om å lære opp beslutningstakerne for IT i fordelene med å gå over til IPv6, sier visepresident i Juniper Federal Systems ved Juniper Networks, Thomas Kreidler, i en pressemelding. Juniper er en leverandør av nettverksutstyr, inkludert utstyr med støtte for IPv6.

Kreidler sier videre at Juniper Networks vil samarbeide med den offentlige sektoren for å sikre en problemfri overgang til IPv6.

Blant de offentlige etatene i USA som har planer om en overgang til IPv6, er de USAs forsvarsdepartement.

- Department of Defense fokuserer på å akselerere overgangen til IPv6 som en kritisk byggestein i infrastrukturen, sier Charles Lynch, teknisk direktør ved Department of Defense IPv6 Transition Office, i en pressemelding. Han mener at undersøkelsen er en oppvekker for de føderale myndighetene når det gjelder nivået på innsikt og migrering.

- Det er klart at organisasjonene må fordoble innsatsen innen dette området, og at vi har betydelig arbeid liggende foran oss, sier Lynch.

Dagens IPv6-spesifikasjon ble publisert av IETF allerede i 1998 (RFC2460). Protokollen har en rekke forbedringer sammenlignet med IPv4, som benyttes i dag. Dette inkluderer:

  • Utvidet adressestørrelse. Dagens adresser er basert på 32 bits. IPv6 støtter adresser med 128 bits. Dette gir støtte for flere nivåer i adresseringshierarkiet, et langt større antall adresserbare noder, samt forenklet selvkonfigurering av adresser. Skalerbarheten til multicast-ruting er forbedret med et "scope"-felt for multicast-adresser. I tillegg er en ny type adresse definert. Denne kalles "anycast address" og brukes til å sende en pakke til enhver som er medlem av en gruppe med noder.
  • Forenklet headerformat. Dette skal redusere prosesseringskostnadene ved håndtering av pakker, i tillegg til å gjøre redusere båndbreddekravene knyttet til headeren.
  • Forbedret støtte for utvidelser og opsjoner. Skal gi mer effektiv videresending, slakkere begrensninger for lengden med opsjoner, samt støtte fleksibilitet for å introdusere nye opsjoner i framtiden.
  • Mulighet for å merke pakker som tilhører en gitt "trafikkstrøm" hvor senderen har bedt om spesiell håndtering, for eksempel ikke-standard tjenestekvalitet eller sanntidstjeneste.
  • Utvidelser for å støtte autentisering, dataintegritet og valgfri datakonfidensialitet.

Hele undersøkelsen til Juniper Networks er tilgjengelig her (krever registrering).

Til toppen