Liten momstrøst til IT-næringen

På versjon 2.0 av eNorge-planen, har Finansdepartementet tatt på seg to tiltak vedrørende merverdiavgift og IT-næringen, begge med tidsfrist "2001".

På versjon 2.0 av eNorge-planen, har Finansdepartementet tatt på seg to tiltak vedrørende merverdiavgift og IT-næringen, begge med tidsfrist "2001".

Tiltakene er nummerert henholdsvis 2.3.11 og 2.3.12:

"2.3.11: Lage forskrifter til MVA reformen om internasjonale tjenester for å unngå utilsiktet dobbeltbeskatning, 0-beskatning og konkurransevridning."

"2.3.12: utvikle en innkrevingsmekaniske for MVA uten at urimelig store administrative byrder pålegges den avgiftspliktige."

På pressekonferansen fikk IT-minister Grete Knudsen dette spørsmålet fra digitoday.no: "Vil forskriftene tendere til å frita norsk programvare og tjenester for mva, eller til å sørge for at det også betales mva for varer og tjenester som kjøpes fra utlandet?"

- Det er det alt for tidlig å si noe om på det nåværende tidspunkt, svarte statsråden.

Til toppen