Liten skrift reduserer effektiviteten

På dagens LCD-skjermer blir vanlig skrift-størrelser for små, noe som gjør oss mindre effektive, påpeker Høgskolen i Buskerud.

Liten skrift reduserer effektiviteten

På dagens LCD-skjermer blir vanlig skrift-størrelser for små, noe som gjør oss mindre effektive, påpeker Høgskolen i Buskerud.

Stadig høyere oppløsning på skjermen gjør at vanlige bokstaver blir for små, det viser en ny undersøkelse.

Dagens høyoppløslige LCD-skjermer bidrar til problemet. På de gamle glasskjermene kunne man reduserer oppslønsningen uten store konsekvenser, men på LCD-skjermer blir bildet uklart.

Men når skriftstørrelsen reduseres fra 12 punkt store bokstaver – som er tre millimeter høye – til 8 punkts bokstaver på 2,4 millimeter, synker produktiviteten med hele ti prosent. I vanlige dokumenter bruker man vanligvis 10-11 punkt tekst.

Det viser en studie ved Avdeling for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

– Dette er et stort utslag og viser hvor viktig det er å kunne lese godt fra PC-skjermen, sier førsteamanuensis Gunnar Horgen.

Han sier det er viktig å justere opp skriftstørrelsen om den føles liten, både for å kunne jobbe raskere og mer riktig, men også for å slippe plager som for eksempel hodepine.

Men Horgens løsning er å øke skriftstørrelsen til 12 punkter, men de færreste dokumenter bruker 12 punkts størrelse. For å unngå dette layout-problemet bør man i stedet endre zoom-innstillingen i for eksempel Word.

Nå er det også påvist at arbeidsforholdene påvirker produktiviteten vår, og hvor mange feil vi gjør. Ofte er det lite som skal til før forholdene blir mye bedre.

– Skjermen må stå i riktig høyde og stilles på korrekt oppløsning. Med riktig høyde menes at blikkretningen skal være svakt nedover, 15 til 20 grader, fra øynene til midt på skjermen, sier Horgen.

Unngå lysreflekser på skjermen fra sol eller lamper.

Kongsberg-forskerne har i år fått seks millioner kroner til videre arbeid av Norges forskningsråds strategiske høgskoleprogram.

 

 

 

Til toppen