Liten vekst i digital selvangivelse

Et kjedebrev kan ha forårsaket langt færre leveringer av selvangivelsen på nett.

Et kjedebrev kan ha forårsaket langt færre leveringer av selvangivelsen på nett.

I fjor ble godt over halvparten av de 3,2 millioner selvangivelsene norske skattebetalere levert på nett, telefon eller SMS.

Målet for Skatteetaten er å få alle nordmenn til å levere selvangivelsen digitalt, som vil spare store administrasjonskostnader.

Men veksten, som har gått fra 1 255 536 i fjor til 1 400 031 i år, har ikke vært imponerende høy - uansett årsak.

Nesten to millioner leverte selvangivelsen elektronisk. Det er nettlevering og SMS som har hatt den sterkeste veksten, og noe mindre vekst på telefon.

Drøye 144 000 flere digitale selvangivelser på nettet, kan neppe sies å ha vært en suksess for årets oppgjør.

I fjor var veksten i levering av nettselvangivelser langt sterkere, som vokste med 580 000 fra 675 000 i 2004 til 1 255 000 i fjor.

Spørsmålet er om den trege utviklingen kan skyldes kjedebrevet som gikk ut før påske, og som ble sendt over hele Norge til vidt forskjellige bransjer.

Kjedebrevet oppfordret sine mottakere til å sende årets selvangivelse med vanlig post, i stedet for å bruke digitale ordninger, som en stille protest mot t mobilskatten.

    Les også:

Kjedebrevet har denne ordlyden:

Regjeringen oppfordrer oss til å benytte informasjonsteknologi (IT), blant annet Internett, for å heve kunnskapsnivået i den norske befolkningen, samt gjøre ligningskontorets arbeid enklere ved å levere selvangivelsen «elektronisk» via Altinn.

Straffen for å følge opp dette er at man på toppen av inntekten blir skattlagt for en inntekt på mellom NOK 4.000 og NOK 6.000 dersom man arbeidsmessig er pålagt å ha telefon og Internett.

Som en stille protest sender vi selvangivelsen 2005 til ligningskontoret med posten.

Til toppen