Litt bedre i Tele 2

Teleutfordreren Tele 2 Norge gjorde det litt bedre i fjor sammenlignet med debutåret i det åpne norske mesterskapet i telekonkurranse. Omsetningen ble mer enn doblet, og underskuddet minket. Men først og fremst har fast forvalg som ble innført i juni økt trafikkinntektene til selskapet

Teleutfordreren Tele 2 Norge gjorde det litt bedre i fjor sammenlignet med debutåret i det åpne norske mesterskapet i telekonkurranse. Omsetningen ble mer enn doblet, og underskuddet minket. Men først og fremst har fast forvalg som ble innført i juni økt trafikkinntektene til selskapet

De foreløpige regnskapstallene for Tele 2 viser at selskapet endte på et resultat før avskrivninger i 1999 på 58 millioner kroner, mot 93 millioner kroner året før. Omsetningen økte sterkt fra 169 millioner kroner i 1998 til 444 millioner kroner i 1999.

Bare i fjerde kvartal økte omsetningen fra 70 millioner kroner i 1998 til 168 millioner kroner i 1999. Fortsetter denne takten kan selskapet nærme seg milliarden i omsetning i år.

Men viktigere enn omsetningen er det som selskapet har igjen etter at alle regningene er betalt. For Tele 2 går fortsatt med underskudd, dog mindre enn i fjor. Administrerende direktør i Tele 2, Henrik Ringmar sitt mål er balanse og overskudd i år, eventuelt noe serere om selskapet etablerer seg som en mobilaktør i det norske markedet.

Muligheten for dette åpnet seg da svenske NetCom AS solgte sin aksjepost på vel 25 prosent i norske NetCom i fjor til et annet Kinnevikselskap; Société Européenne de Communication S.A. (SEC).

- Vi har satset ambisiøst i Norge. Resultatene for fjoråret viser at vi kan øke ambisjonene ytterligere, sier Ringmar.

Tele 2s kundemasse på fasttelefoni var ved årsskiftet på 289.000, mens selskapet satt med vel 175.000 internettkunder.

Tele 2 Norge 1998-1999 (mill. svenske kroner)

Q4 1999 1999 Q4 1998 1998
Omsetning 168 444 70 169
Driftsresultat (11) (82) (7) (110)
Res. etter

finans. poster

(20) (114) (15) (128)
Investeringer (13) 53 (20) 69

(Kilde: NetCom AB)

Til toppen