Litt svakere enn ventet fra EDB

EDB - med Endre Rangnes i spissen - vokser, men leverte litt svakere resultat enn ventet for andre kvartal.

EDB - med Endre Rangnes i spissen - vokser, men leverte litt svakere resultat enn ventet for andre kvartal.

EDB, Norges største på IT-drift, økte i andre kvartal omsetningen med 22 prosent til 1.523 millioner kroner mot 1.247 millioner kroner i samme kvartal 2005.

Mye av veksten skyldes en rekke oppkjøp EDB har gjort det siste året, blant annet av Avenirs konsulentvirksomhet.

    Les også:

Endre Rangnes kunne legge frem et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på 138 millioner kroner mot 134 millioner kroner i samme kvartal året før. Konsernets EBITA margin ble 9,1 prosent mot 10,8 prosent i samme periode i fjor. Analytikerne hadde ventet at EBITA skulle bli 136 millioner kroner.

Endringen skyldes i hovedsak bortfall av vedlikeholdsinntekter som følge av ferdigstillelsen av to store konverteringsprosjekter innenfor forretningsområdet Løsninger.

Driftsresultat ble i andre kvartal 2006 på 111 millioner kroner mot 98 millioner kroner for andre kvartal 2005. Ifølge TDN Finans ventet analytikerne at EDB ville legge frem et driftsresultat på 114 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 94 millioner kroner mot 87 millioner kroner i samme periode året før. Analytikerne hadde ventet at resultat før skatt endte på 100 millioner kroner.

Rangnes kunne dermed presentere et nettoresultat på 66 millioner kroner for andre kvartal, mot 56 millioner kroner i samme periode året før. Ventet var 72 millioner kroner.

Til toppen