Litt svakere enn ventet i EDB

Etter goodwill-avskrivninger endte EDB opp med et tap på nær 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal.

Etter goodwill-avskrivninger endte EDB opp med et tap på nær 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal.

26. september varslet et av de tyngste og største IT-selskapene i Norge at de gikk mot underskudd. Et svakere og endret datadriftsmarked har med problemene på Fellesdata gjort at EDB Business Partner -sjef Bjørn Trondsen må tråkke på bremsen i datterselskapet Teamco, som omfatter de tre store datasentralene i EDB.

Les: EDB varsler og skriver ned

- Problemene er begrenset til EDB Teamco og avskrivning av gammel goodwill, sa Trondsen til digi.no.

Dette rammer EDB hardt. Driftsresultatet i tredje kvartal ender på minus 89 millioner kroner og i tillegg kommer avsetninger for restrukturering, engangskostnader og tapsavsetninger på 150 millioner kroner.

Regnskapet tynges også av tidligere varslede goodwill-avskrivninger på hele 1182 millioner kroner. Det er den eldste goodwillen Trondsen nå avskriver.

- Dette er goodwill som stammer tilbake fra fusjonen mellom EDB og Telenor Programvare, samt oppkjøpet av Novit. Vi sitter fremdeles på litt over 2 milliarder kroner i goodwill, primært fra oppkjøpet av Fellesdata og overtagelsen av DnBs datasentral, sa Trondsen til digi.no i september.

Totalt endte resultatet opp på 1370, litt svakere enn hva analytikere ventet. Trondsen opprettholder estimater for fjerde kvartal.

Trondsen fortalte til digi.no at de forskjellige kundene har redusert sine datakraftbehov. Kundene ønsker seg mer kapasitet på Unix-systemer, ikke stormaskin, og derfor må EDB rigge om. Selskapet skal også fase ut sine gamle Bull-systemer som Trondheimsdatasentralen Novit bruker.

- Vi tror ikke det vil skje noen store endringer i norsk økonomi, men må rigge om nå for å opprettholde marginene, sier Trondsen til digi.no.

Trondsen kan likevel notere seg en omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til proforma sammenlignbare tall. Og Trondsen kan fortelle at alt annet enn driftsdivisjonen går bra.

Til toppen