Livredde for å bli smurt

IT-bransjen avviser kaffe og wienerbrød.

Livredde for å bli smurt

IT-bransjen avviser kaffe og wienerbrød.

IT-ansatte har nå blitt så redde for å bli beskyldt for smøring at de ikke tør snakke med leverandører.

Det hevder Abelia-sjef Paul Chaffey etter reaksjonene på invitasjonen fra HP og Ementor til landskamp og middag.

En invitasjon sendt til utvalgte IT-folk i Oslo kommune ble omtalte som «et åpenbart tilbud om smøring». Oslo kommune har uttalt en nulltoleranse for smøring.

Selv om det ikke er direkte uetisk å motta rødvinsflaske, lunsj eller middag, har Oslo kommune gått fram med et eksempel om ikke å motta noen gaver fra leverandører.

«Etiske regler for Oslo kommune skal sikre god etisk praksis, felles standard arbeid for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, verdigrunnlag, politiske vedtekter og at oppgaver utføres uten å skade omdømme og tillit til befolkningen.»

Etter at flere store smøreskader er avdekket de siste årene, tør mange nå ikke engang å delta på faglige seminarer.

- Vi frykter heller at pendelen skal gå for langt den andre veien. Noen er blitt veldige forsiktige og kvier seg for å være med på ting utenfor huset, sier Chaffey til Aftenposten.

Han får støtte fra generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

- Hoff har sett ekstremvarianter. Blant annet fikk en leverandør avslag på å møte til underskrift av en kontrakt fordi «kaffe og wienerbrød var i strid med etikkreglene».

Chaffey mener at det nå må diskuteres fram etiske og moralske retningslinjer for kjøper og leverandører i forkant av kontrakt for å unngå de vanskelige gråsonene.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) på sin side, jobber for at det skal bli enda strengere regler for å motta goder fra leverandører.

I IT-bransjen har det blitt rullet opp flere skandaler der kunder har latt seg smøre av IT-leverandører. Blant annet ble julebord og sommerfester i Skatteetatens IT-avdeling betalt av Siemens i ni år.

Den kjente korrupsjonsjegeren Eva Joly hevder at Siemens-konsernet hadde en svartekasse på over 10 milliarder kroner som blir brukt til å få gjennom kontrakter.

Hvor går så grensen for smøring? Hva oppnår vi egentlig med å gå ut å spise middag med en leverandør? Vil dette være på kanten? Skriv en e-post til journalist annk@digi.no hvis du har synspunkter på dette.

Til toppen