Livstid for hacking vedtatt

USAs Senat vedtok tirsdag lovforslaget som både oppretter et departement for innenrikssikkerhet, og åpner for livsvarig fengsel for hackere.

Under behandlingen i Representantenes hus i forrige uke, ble lovforslaget "Homeland Security Act" i siste liten slått sammen med "Cyber Security Enhancement Act". Det første dreier seg om å opprette et nytt departement for innenrikssikkerhet. Det andre dreier seg om vern av USAs digitale infrastruktur, med utvidede fullmakter for avlytting av telefon- og internettrafikk, og skjerpet straff for datainnbrudd.

Bakgrunnen for manøveren, som kom overraskende på de fleste representantene, var at forslaget til ny kybersikkerhetslov, som "huset" hadde vedtatt for flere måneder siden, ikke var blitt tatt opp til realitetsbehandling i Senatet i sommer. Sammenslåingen av de to forslagene tvang Senatet til å behandle dem under ett.

Les også:

Oppslutningen ble overveldende 90 stemmer mot 9, fordi de færreste demokratene våget å opponere i en sak der de kunne kritiseres for manglende fedrelandskjærlighet.


For å være med på den mest omfattende omorganiseringen i den amerikanske føderale forvaltningen siden 1947 - den berører 170.000 ansatte - slukte de fedrelandskjære flere kameler, blant annet mulig livsvarig fengsel for datainnbrudd, og avlyttingsordninger som ville fått selv de mest garvede veteranene i vår hjemlige PST til å rødme.

Så sterkt elsker man sine landsmenn at man fratar dem deres prinsipielle rett til å holde sine telefonsamtaler og sin e-post for seg selv.

Den eneste endringen som den republikanske ledelsen gikk med på, var å endre tre mindre tillegg til det samlede lovforslaget, som ble fremmet i siste liten og banket gjennom Representantenes hus. Moderate republikanere truet med å sabotere hele avstemningen med mindre forslaget ble renset for det foreslåtte juridiske vernet for farmasiselskaper, som var ment å hindre søksmål mot Eli Lilly, hvis produkter mistenkes for å utløse autisme hos barn.

Disse minimale endringene vil bli banket gjennom Representantenes hus i god tid før Bush undertegner det endelige forslaget, antakelig førstkommende mandag.

Regn med nye fedrelandskjære erklæringer fra øverste hylle i amerikansk politikk.

Til toppen