LO: - Bravida-saken kompliserer NAVO-forhandlinger

LO Stat mener det kan bli vanskelig å forhandle med arbeidsgiverforeningen NAVO mandag, siden Bravidas konsernsjef Jan Kåre Pedersen er nestleder i foreningen.

–Det er meget uheldig at personen som innehar det nest høyeste tillitsvervet i NAVO viser slik grådighet i forkant av forhandlingene. Denne situasjonen vil definitivt skape problemer overfor våre medlemmer, heter det i uttalelsen fra LO Stats arbeidsutvalg.

LO Stat skal mandag starte lønnsforhandlingene om mellomoppgjøret med NAVO. LO Stat krever at NAVO tar avstand fra grådigheten og medvirker til at bonusavgjørelsen til Bravida-sjefen blir reversert.

De uttaler at de med harme har registrert at Bravidas konsernsjef blant annet mottok bonus og andre ytelser på til sammen 11,5 millioner kroner i fjor, i tillegg til en lønn på 3,5 millioner. Samtidig har Bravida varslet oppsigelser og permitteringer av til sammen 950 ansatte, som kommer i tillegg til et større antall oppsagte i fjor.

LO uttaler at de har vedtatt at "arbeid til alle er jobb nummer en", og at de derfor har akseptert at det er nødvendig å vise moderasjon. Det nylig gjennomførte tariffoppgjøret mellom LO og NHO bekrefter at LO følger opp sitt hovedmål, uttaler arbeidsutvalget.

Til toppen