LO-forbund støtter NHO

EL & IT forbundet støtter planene til NHO om å etablere en sammenslutning for IKT-bedrifter. LO-forbundet mener det er et sterkt behov for organisering innenfor denne sektoren, og at dette er til det beste for bransjen selv.

EL & IT forbundet støtter planene til NHO om å etablere en sammenslutning for IKT-bedrifter. LO-forbundet mener det er et sterkt behov for organisering innenfor denne sektoren, og at dette er til det beste for bransjen selv.

På nettstedet til EL & IT-forbundet skrives det at det store LO-forbundet har kjent til Næringslivets Hovedorganisasjons planer over lengre tid, og at de hilser dette initiativet velkommen. LO-forbundet mener det er stort behov for regulering av IKT-sektoren og viser til Sverige. EL & IT Forbundet hevder at det der har blitt sterk interesse for organisering, både blant selskaper og blant ansatte.


"Bransjen har mer behov for en hovedorganisasjon enn en interesseorganisasjon. Bransjen selv vil være tjent med de fordelene det er å tilhøre et etablert miljø. NHO har kompetanse som også IKT-bedrifter får bruk for. Det gjelder både kunnskap om lovgivningen, rundt arbeidsrettsspørsmål og ulike tilskuddsordninger." Skriver LO-forbundet på nettstedet sitt.

Men at tariffspørsmål ikke vil stå i sentrum, er forbundet ikke enig i, og henviser til digitoday.nos intervju med viseadministrerende direktør i NHO, Kristin Clemet.

"På det punktet er EL & IT Forbundet uenig med Clemet. For det første er ikke fagbevegelsen bare opptatt av tariffpolitiske spørsmål. Gode forhold for ansatte, og våre medlemmer, krever at bedriftene har gode rammebetingelser i et regulert område." Dette er noe fagbevegelsen arbeider for, skriver forbundet videre på sine sider.

Forbundet begrunner dette med at "tradisjonelle spørsmål i "den gamle økonomien" på sikt også vil gjelde bedrifter i "den nye økonomien"."

"Forbundet advarer mot et inntektssystem hvor ansatte er avhengig av utviklingen på Nasdaq-børsen, og at ansattes bonus henger sammen med selskapets verdi/omsetning. Forbundet advarer også mot frynsegoder som ikke fører til pensjonspoeng, som skjortestryking og husvask. Slike goder gir liten avkastning med tanke på alderdom og pensjonisttilværelse."

Det har ikke lykkes digitoday.no å få kommentar fra forbundsleder, Anders Kristoffersen.

Til toppen