LO gir vekk gamle PCer til Fair

LO har inngått en rammeavtale med FAIR. Avtalen innebærer at brukt datautstyr fra LO i fremtiden vil bli brukt i bistandsprosjekter i regi av FAIR.

FAIR lanserte i vår et kombinert partnerprogram og sertifiseringsordning kalt Fairrecycling. LO blir nå en av partnerne i dette programmet.

–Jeg er svært tilfreds med Fairrecycling-avtalen. Den har mange gode sider, sier LO-leder Gerd-Liv Valla, som selv underskrev avtalen med FAIR. Valla skrev samtidig under avtalen for LO Sentralt, som dermed ble første Fairrecycling-partner i LO-systemet.

Gjennom Fairrecycling tar LO et miljøansvar ved å velge å gjenbruke datautstyret som skiftes ut og et humanitært ansvar ved å gi bort utstyret til utviklingsland. Utstyret fra LO skal blant annet brukes til å sikre barn og unge i den tredje verden bedre utdanning og økt tilgang til kunnskap.

- Kunnskapskløften mellom nord og sør øker daglig i takt med vår teknologiske utvikling. Det at LO nå aktivt går med i kampen for å bygge bro over denne kløften er meget betydningsfullt og motiverende, sier generalsekretær Leif-Arne Kristiansen i FAIR.

Samarbeidet med FAIR er behandlet i LOs sekretariat, som består av alle forbundslederne. LOs ledelse har etter avtaleinngåelsen oppfordret alle særforbundene om å slutte seg til avtalen.

I Norge kastes det årlig omtrent 350 000 datamaskiner, som hovedsakelig gjenvinnes som skrapjern. Dette utstyret er fullt brukbart i mange år fremover og kan gi barn og unge i den tredje verden en viktig billett inn i det globale kunnskapssamfunnet.

Til toppen