LO-IT nedbemanner - følger ikke ansiennitetsprinsippet

Selskapet LO-IT må redusere etter at en storkunde forsvant. Et antall ansatte har fått tilbud om sluttpakke fordi deres kompetanse er blitt overflødig.

Selskapet LO-IT må redusere etter at en storkunde forsvant. Et antall ansatte har fått tilbud om sluttpakke fordi deres kompetanse er blitt overflødig.

Dette er i strid med LOs hevdvunne prinsipp om å følge ansiennitet ved nedbemanning.

- Vi har sett oss nødt til det fordi vi ikke lenger trenger kompetanse på store maskiner. I tillegg er det en del med kort ansiennitet og prøvetid som har fått tilbudet, sier styreformann, LOs hovedkasserer Bente Halvorsen.

Storkunden som forsvant var Sparebank 1 Gruppen AS.

LO-IT har rundt 60 ansatte. Tilbudet om sluttpakke er gått til 14 ansatte, opplyser Halvorsen.

- Det er aldri uproblematisk å gå til nedbemanning, sier hun.

- Men kunne dere ikke forsøkt omskolering?

- Det er gjort flere forsøk på omskolering, og vi er ikke kommet noe videre med det, sier styreformannen.

Tilbudet om sluttpakker ble sendt ut onsdag i forrige uke, med seks dagers svarfrist.

- Er ikke det veldig kort tid i en så viktig sak?

- Noen svarte samme dag, eller dagen etter, svarer Halvorsen knapt.

Hun fremhever at bedriften har spilt med åpne kort. Klubbleder Geir Østengen stiller seg avventende.

- Det er misnøye med måten ledelsen har valgt ut gruppen som har fått tilbud om å slutte på. Hvis nå ikke tilstrekkelig mange takker ja, og man i neste omgang må gå til oppsigelser, og de med kortere ansiennitet får bli, ja, da har vi en sak, sier Østengen.

Det er ikke holdt klubbmøte om saken.

- Vi har snakket med alle og føler vi løser dette på den måten vi synes er best, sier klubbleder Østengen.

Direktør Kristian Larsen var syk mandag og ikke tilgjengelig for kommentar.

Til toppen