Løfterik miljøapp

Miljøstatus i Norge og Geodata gjør det mulig å sjekke lokalmiljøet på mobil.

Løfterik miljøapp
Er det virkelig fortsatt forurenset grunn på Jarlsø ved innseilingen til Tønsberg? Eller er opplysningen like foreldet som kartet, der det vises industribygg som ble revet for mange år siden? Bilde: Eirik Rossen

Miljøstatus i Norge er et nettsted der mange offentlige organer har gått sammen om å gjøre miljøinformasjon lett tilgjengelig.

Blant bidragsyterne er Klima- og forurensningsdirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Statens strålevern, Statens kartverk, Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for luftforskning, norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for kulturminneforskning. Nettstedet er utviklet av Logica Norge. Kartløsningen er utviklet i samarbeid med Geodata.

Noe av det mest interessante med nettstedet er fanen «Kart», der man kan få opp kart over berggrunn og jord, dyr og planter, energi, flomfare, verneområder, kulturminner, støy, utslipp og forurensning med mer. Hovedkategoriene er delt inn i underkategorier, og flere av disse har igjen forgreninger. Hovedkategorien «Hav og kyst» rommer for eksempel «Aktiviteter» der man kan sjekke blant annet akvakultur og skipsleder.

Kartet fører igjen til bakgrunnsinformasjon. Valget «Forurenset grunn» under hovedkategorien «Utslipp og forurensning» viser små trekanter der grunnen er, eller har vært forurenset. En stikkprøve i mitt nærområde, skjærgården utenfor Tønsberg, viser gul trekant der Esso drev sitt tidligere raffineri på halvøya Vallø. Klikk på en trekant utløser et vindu med forklaring. I vinduet er det en lenke til mer informasjon om «ESSO Valløy, tidligere raffineri og syrebekdeponi». Lenken åpner et annet vindu med bakgrunnsinformasjon, det vil si data hentet fra mange kilder. Valget «Datamateriale» gir oversikt over relevante undersøkelser, risikovurderinger og tiltaksplaner fra 1989 til 2012. Valget «Vedtak» gir tilsvarende oversikt over hva slags vedtak som er fattet.

Gulfargen på trekanten betyr at området er forurenset – det er derfor området er inngjerdet og voktet av skilt med «Adgang forbudt» – men at det ikke er knyttet noten umiddelbar fare.

Verre er det med den røde trekanten på Jarlsø, rett sør for et nytt boligområde med leiligheter i luksusklassen. Rød trekant betyr «ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak». Her bør sameiet, som har tilrettelagt park og lekeplass der trekanten er plassert på kartet, samt politiske myndigheter og Klima- og forurensningsdirektoratet skjære gjennom. Med mindre det er datagrunnlaget for Miljøstatus.no som ikke er oppdatert? Måten bygningsmassen er tegnet, tyder på at man ikke har fått med seg at industribyggene er for lengst revet og erstattet av nye boliger.

Nyheten i dag er at denne informasjonen er tilgjengelig gjennom en app for de utbredte mobilplattformene iOS og Android, til nedlasting fra henholdsvis iTunes Store og Google Play.

Her er det nødvendig med to kritiske bemerkninger.

For det første: Det er ikke snakk om en app i egentlig forstand, men om at nettstedet er tilrettelagt for mobil. Det dukker opp et ikon på mobilen, men den åpner en fane i nettleseren. Den vesentlige ulempen med dette er at hvis du trykker på ikonet mens fanen fortsatt er åpen, åpnes en ny fane. Geodata og Miljøstatus.no bør gå sammen om å rette opp dette, og lære «appvett» av for eksempel Norgeskart.no som har en framifrå mobilapplikasjon.

For det andre: Informasjonstilfanget er begrenset i forhold til det som tilbys gjennom det vanlige nettstedet: Klikker man på trekantene fra eksemplet ovenfor, popper det opp et vindu med «temainfo», og man får vite om forurenset grunn fra ESSO Valløy tidligere raffineri og syrebekdeponi, men man kan ikke klikke seg videre for å se selve underlagsmaterialet.

Løses disse to svakhetene, vil miljøappen bli et virkelig uvurderlig hjelpemiddel for allsidig miljøinteresserte, forutsatt at kart og data holdes ajour.

Les mer om: