Løfterikt partnerskap for Idex

Skal samarbeide med BIO-key om ID-infrastruktur.

Løfterikt partnerskap for Idex
To BIO-key-produkter: WEB-key og fingeravtrykksløsning for IBMs ESSO (enterprise single sign on).

Norske Idex, leverandør av teknologi for gjenkjenning av fingeravtrykk, har inngått en lisensieringsavtale med BIO-key, et amerikansk selskap som leverer biometri til ulike typer ID-systemer.

BIO-key tilbyr biometriske løsninger for blant annet IBM ESSO («Enterprise Single Sign On»), CA SiteMinder og Oracle Access Manager, og har også en biometrisk løsning for webapplikasjoner, WEB-key.

Avtalen innebærer at Idex og BIO-key skal samarbeide om en «sensor til server»-infrastrukturløsning for brukerapplikasjoner. Løsningen skal kunne brukes for autentisering både mot fysiske klienter – smartmobil, nettbrett, pc – og mot tjenester i nettskyen.

Idex bidrar med sine fingeravtrykkssensorer og gjenkjenningsalgoritmer. BIO-key bidrar med flerfaktor autentisering.

Partene mener de vil kunne kombinere program- og maskinvare for å utvikle løsninger som er mer nøyaktige, mer smidige og mer kosteffektive enn det markedet har tilgang på i dag. De vil også være i stand til å dekke flere brukerplattformer enn tilfellet er i dag.

Toppsjef i Idex, Hemant Mardia, sier kombinasjonen skaper et «potensial for betydelige verdiøkende tjenester». Slike tjenester skal utvikles i samarbeid med «ledende kunder i markedet».

Han viser til to spådommer fra analyseselskapet Gartner.

Den ene ser på trenden der bedrifter i stadig større grad tyr til eksterne leverandører for å håndtere digitale identiteter. Gartner tror at innen 2020 vil 60 prosent av alle bedrifter ha valgt en ekstern leverandør av ID-tjenester.

Den andre trenden er at biometri i stadig større grad vil legges til grunn for ID-løsninger til bedriftsnettverk. Gartner tror at innen 2015 til 30 prosent av brukere av bedriftsnettverk eller av webtjenester med høy verdi, benytte biometrisk autentisering fra sine smartmobiler og nettbrett.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.