- Logisk brist i Network Norway

Uholdbart at norske mobilkunder skal fortsette subsidiene, mener Harald Krohg i Telenor.

- Logisk brist i Network Norway

Uholdbart at norske mobilkunder skal fortsette subsidiene, mener Harald Krohg i Telenor.

Tom Guldberg uttalte seg til digi.no 4. mars om markedsandelene til Telenor og Network Norway. Der kom han med noen påstander om markedsandeler som er åpenbart uriktige, og som etter hans mening forklarer hvorfor norske mobilkunder skal fortsette å finansiere Network Norways videre mobilnettutbygging, gjennom en termineringsfordel i 100-millionersklassen.

Hovedargumentet hans er - direkte sitert at: «Vi [Network Norway] har en markedsandel på 6-7 prosent, mens Telenor har nærmere 80. Åtte av ti samtaler fra våre kunder går altså til Telenors nett.»

Dette vet Tom Guldberg godt at ikke er sant. Telenor er riktignok store, og Network Norway har vokst mye, men at vi til sammen har hånd om 86-87 prosent av markedet, og at NetCom, Ventelo, Tele2, TDC og alle de andre til sammen deler 13-14 prosent — den er for drøy. Sannheten er at i andre halvår 2009 hadde Telenor 52,8 prosent av abonnementene i henhold til PT (Post- og teletilsynets Ekomrapport, PDF). Alle — muligens med unntak av Guldberg, med kjennskap til det norske mobilmarkedet, ville ansett en slik påstått markedsandelesutvikling for Telenor som sensasjonell.

Harald Krogh er divisjonsdirektør videresalg og regulatorisk i Telenor Norge.
Harald Krogh er divisjonsdirektør videresalg og regulatorisk i Telenor Norge.

Når det gjelder antall samtaler og hvem som ringer mest til hvem, så er det en logisk brist i Guldbergs resonnement. Telefonsamtaler skjer alltid med en part som ringer opp og en som blir oppringt, uavhengig av hvilken teleoperatør personene er knyttet til og uavhengig av teleoperatørens markedsandel. Gitt en gjennomsnittlig kundesammensetning har alle operatørene derfor like mye innkommende og utgående trafikk. Både Network Norway med sine 6-7 prosent av kundene og Telenor med sine 52,8 prosent av kundene har like mye trafikk ut av — som inn i nettet. En person med abonnement fra Network Norway ringer ikke mer til sin venn med abonnement fra Telenor enn omvendt bare fordi Telenor har flere kunder.

Det er da kanskje heller ikke til å undres over at Tom Guldbergs videre analyse er at når Network Norway tillates å ta 90 øre for å motta samtaler fra Telenors kunder, og Telenor kun tillates å ta 50 øre for det samme, så er det Telenor som er dyrest.

Vi er heldigvis trygge på PT og Samferdselsdepartementet, som skal fastsette nye termineringspriser, både har bedre regneferdigheter og mer sannferdig omgang med statistikk enn det Guldberg her demonstrerer.

Har du noe på hjertet?

Skriv et innlegg (husk bilde!) og send til redaksjon@digi.no. Se digi.no åpner debattspalte.

    Les også:

Til toppen