Logisoft i fusjonsklemme

Fusjonsdramaet mellom Symbol Technologies og Telxon i USA kan få store konsekvenser for det norske datafangstmarkedet, der Logisoft og konkurrenten Mandata er sentrale aktører.

21. april i år ble det kjent at Symbol Technologies hadde lagt inn et bud på 800 millioner dollar på konkurrenten Telxon. Budet var rundt 40 prosent over gjeldende aksjekurs i Telxon, og det kom derfor noe overraskende på markedet da styret i Telxon fredag avslo budet fra Symbol, med den begrunnelse at det var "utilstrekkelig".

Men fusjonsdramaet mellom de to datafangstgigantene stopper neppe med det. Symbol, som er den største aktøren på datafangstmaskinvare på det amerikanske markedet, har den senere tid møtt tøff konkurranse fra en konstellasjon igangsatt av Western Atlas og ser derfor stor verdi av å få erkerivalen Telxon med på laget.

Telxons styrke ligger i trådløse terminaler, et marked der Symbol sårt trenger mer konkurransekraft. Symbol reagerte derfor på Telxons avslag med å stadfeste at selskapet har intensjonen om å bruke tøffere metoder for å få sin vilje gjennom, og det mest nærliggende for Symbol vil være å rette budet direkte mot aksjonærene i Telxon.

Fusjonen mellom Telxon og Symbol er i første rekke initiert av markedssituasjonen i USA, men konsekvensene vil geografisk sett rekke mye lengre. I Norge vil en fusjon få konsekvenser for børsnoterte Logisoft og hovedkonkurrenten Mandata. De to selskapene distribuerer datafangstløsninger fra henholdsvis Telxon og Symbol, og ved en sammenslåing vil de to selskapene plutselig operere med samme produktportefølje.

- Vi har en langt sterkere markedsposisjon en Mandata og jeg tror en fusjon vil styrke vår stilling i Norge og Skandinavia, sier administrerende direktør Einar Maartmann, til digi.no.

Maartmanns holdning er imidlertid ikke den samme som holdningen hos Mandata, der man tror den sterke tilknytningen til Symbol vil spille inn dersom et fusjonert selskap skal velge hoveddistributør.

- Jeg ser for meg en situasjon der vi blir hoveddistributør og Logisoft vår forhandler. Logisofts fokus har vært å fremme salg av egen programvare, mens vi har dedikert oss 100 prosent til å selge Symbols produkter, sier administrerende direktør i Mandata, Ian Parker, til digi.no.

Hvorvidt det blir fusjon mellom de to amerikanske selskapene er ennå ikke avgjort, men både Maartmann og Parker er enige om at det på sikt er store sjanser for at sammenslåingen blir gjennomført og at en eventuell fusjon vil få konsekvenser også for det norske markedet.

Til toppen