Lokal lagring gjøres virtuell i Windows 2000

I prinsippet lagres alle filer på tjeneren. Men brukeren kan konfigurere mapper slik at de kopieres i en lokal "cache". De blir da tilgjengelige selv uten kontakt med tjeneren.

I prinsippet lagres alle filer på tjeneren. Men brukeren kan konfigurere mapper slik at de kopieres i en lokal "cache". De blir da tilgjengelige selv uten kontakt med tjeneren.

Egenskapen er en del av det Microsoft kaller "IntelliMirror", en forkortelse for "intelligent speiling". IntelliMirror har med hvordan brukerdokumenter styres, med hvordan programvare installeres og holdes ved like, og med styring av brukerspesifikke innstillinger.

- Det hele kan oppsummeres slik: Alle dokumenter, applikasjoner og innstillinger skal lagres sentralt, slik at de omfattes av sikkerhetskopiering og andre sentralt styrte tiltak. Erfaringen er at svært få har backup-ordninger myntet på lokale arbeidsstasjoner. Dette problemet løses med prinsippet om sentral lagring, eller "alt på tjeneren". På den andre siden må vi sørge for at dokumentene, applikasjonene og preferansene følger brukeren, og er tilgjengelige selv om man ikke er koplet til nettverket eller arbeider ved en annen maskin enn vanlig, sier nordisk ansvarlig for Microsofts klientoperativsystemer, Per-Olof Litby.

Dette er egenskaper som Microsoft har bygget inn i Windows 2000. Microsoft mener med dette å ha løst en rekke utfordringer knyttet til samspillet mellom bruker og nettverk.

Ordningen innebærer store fordeler for brukere av bærbare PC-er. Mapper på tjeneren kan konfigureres slik at de kopieres i en lokal "cache" eller midlertidig mellomlager. Alle dokumenter i disse mappene kan aksesseres på vanlig måte. Er du ikke koplet til nettet, hentes dokumentet fra den lokale disken. De kan redigeres eller endog slettes, og det kan opprettes nye dokumenter som lagres virtuelt i disse mappene. Når nettforbindelsen gjenopprettes, inntrer en prosess som Microsoft kaller "synkronisering". Endringer gjort sentralt og lokalt, samordnes automatisk, og det er alltid den nyeste utgaven som er tilgjengelig fra tjeneren.

Det betyr at dokumenter, maler, kalender, ordlister, Internett-favoritter, personlige makroer og alt mulig annet, alltid er tilgjengelig fra samme mappestruktur både sentralt og lokalt i nyeste og mest oppdaterte versjon. Med andre ord er en av de største hodepinene til brukere av bærbare maskiner, løst - vel å merke på den betingelsen av tjener og klient kjører Windows 2000.

Ordningen innebærer stor sikkerhet hvis PC-en din skulle kræsje, uansett om den er bærbar eller bordfast. Hvis du må midlertidig arbeide fra en annen maskin, er alle dine personlige dokumenter og hjelpemidler tilgjengelige fra nettverket, i siste synkroniserte versjon. Hvis din brukerprofil tilsier at du skal ha tilgang til applikasjoner som ikke er installert på den nye maskinen, installeres de automatisk etter hvert som du får bruk for dem. Hvis du må bytte til en helt ny PC, er det bare å sørge for at Windows 2000 er installert, og logge seg på nettverket, så bygges ditt personlige arbeidsmiljø seg opp gjennom den samme mekanismen.

Alternativt kan Windows 2000 installeres fra nettverket, forutsatt at maskinen kan bootes gjennom nettkortet eller med en diskett. I stedet for å slite med å finne hvor en ødeleggende feil ligger, kan det være mer praktisk å slette alt på den lokale disken og gjenopprette PC-en fra nettet.

- Dette er "follow me"-prinsippet satt i system, sier Litby.

- Dine dokumenter, dine applikasjoner og dine preferanser er alltid tilgjengelige, bare du logger deg på nettet med en Windows 2000-klient.

Det kan tenkes problemer ved at en bruker som vanligvis holder seg til en bærbar maskin, av en eller annen grunn må logge seg på en annen maskin og dermed setter i gang en synkroniseringsprosess som betyr at den andre maskinen mottar flere gigabyter med data.

- Du vil få en forståelig feilmelding hvis det ikke er plass på disken, sier Litby.

- Det kreves administratorrettigheter for å slette "cache" som andre brukere har etterlatt på en klientmaskin.

Kanskje et tips til Microsoft å legge inn et spørsmål om man ønsker synkronisering, hvis det for eksempel ikke er spor av tidligere cache for den bestemte brukeren på den aktuelle PC-en?

Til toppen