Lokalavis la ned nettutgave

Orkla-eide Kragerø Blad Vestmar har lagt ned sin nettutgave for å spare penger og beholde de resterende abonnentene. Inntjeningen har vært dårlig og det er nesten bare utenbys lesere som har valgt nettet framfor papirabonnementet.

Orkla-eide Kragerø Blad Vestmar har lagt ned sin nettutgave for å spare penger og beholde de resterende abonnentene. Inntjeningen har vært dårlig og det er nesten bare utenbys lesere som har valgt nettet framfor papirabonnementet.

Kragerø Blad Vestmar satset friskt på ny teknologi og lanserte en egen nettutgave. Siden sommeren 1997 har lokalavisen presentert et utvalg av sakene sine på nettet. Men avisen hadde ingen personer i den 20 personers store avisen som kunne noe om Internett. Så de leide hjelp til å utvikle og drifte nettutgaven, i tillegg til serverplass.

Det blir lett dyrt.

På hjemmesidene til avisen står det nå å lese: "Kragerø Blad Vestmar's eier har valgt å midlertidig stoppe Internett utgaven på grunn av svikt i salget av avisen".

- Årsaken til at vi har lagt ned nettutgaven er for det første at vi gjennom flere år har forsøkt å få inntekter av vår internettutgave. Vi har satset mye på nettutgaven, og har hatt en veldig bra produksjon som kanskje har vært litt for likt papirutgaven. Kostnadene våre for nettutgaven har vært på rundt 120.000 - 130.000 kroner, for leie av plass på en server og folk til å legge ut sakene. Inntektene har ikke stått i rimelig forhold til utgiftene, sier redaktør Willy Nilsen

- Har dere forsøkt å selge annonser på nettstedet?

- Vi har forsøkt noe med annonser, men vårt marked er så begrenset. Vi har ikke valgt å bruke ressurser på det og har ikke har hatt noen til å selge på nettet, sier han. Men redaktøren håper at nettutgaven kan gjenoppstå.

- Jeg regner med at vi kommer tilbake på nettet. Det jeg håper på, er at vi skal få opp en løsning som inkluderer flere aviser innen Orkla-konsernet. Det ville vært naturlig for oss å ta kontakt den veien, sier Nilsen.


Nettutgavens suksess og interessen for denne, kan det virke som om avisen ikke var helt forberedt på. Kannibaliseringen kom uventet på ledelsen.
Over: Redaktør Willy Nilsen i Kragerø Blad Vestmar

- Effekten av nettstedet var for meg litt overraskende. Noen har gitt tilbakemelding at de ikke lenger trenger papirutgaven. Vi har vært såpass bra på nettet, og blant annet hatt historisk stoff med gamle bilder, men ikke lagt ut hele avisen. Kontakten med nærmiljøet og alt familiestoffet som dødsannonser måtte man få ad andre veier, opplyser Nilsen.

Nettstedet til avisen hadde rundt 20.000 treff i måneden, hvorav nesten alt kom fra personer utenfor lokalmiljøet og i utlandet.

- Her i Kragerø har vi såpass god dekning blant befolkningen. Vi er i en spesiell situasjon hvor det er veldig mange hytter i området, og derfor mange utenbys abonnenter. Samtidig har vi hatt problemer med levering av papirutgaven, forteller Nilsen. Papirutgaven har et opplag på 5.000 hver dag.

- Jeg må si at det med blandede følelser vi gjør dette. Vi har fått så mange positive tilbakemeldinger, men det er grenser for hva vi kan yte av service. Jeg håper vi kan ha nettutgaven oppe igjen innen årsskiftet, sier Nilsen til digi.no.

I de gamle nettutgavene som fremdeles er tilgjengelige, understrekes det at "Har du noe på hjertet av betydning for vårt distrikt, anbefaler vi bruk av E-post". Paradoksalt nok har redaksjonen kun én maskin koblet til Internett. Dessuten har redaksjonen kun én e-post adresse.

Til toppen